Atnaujinta 2016-03-01

2 % parama    

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą lopšeliui-darželiui  ,,Diemedis ” 2015 metais, kurią suteikėte pervesdami 2 % nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

 Mieli tėveliai, seneliai, giminaičiai, skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

Norintys paremti mūsų lopšelį-darželį, tai gali padaryti pervesdami 2% GPM.

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus labdaros ir paramos bei gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai iki 2015 m. gegužės 4 d. gali pateikti mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal labdaros ir paramos įstatymą (pvz., darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas). Išsamiau apie 2 % GPM skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėse: www.labdara-parama.lt, www.vmi.lt.

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti?

Šio pajamų mokesčio pervedimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos finansų ministro.

Patogiausias būdas – kreiptis į darželio grupės auklėtoją arba į administraciją, kur Jums bus pateiktas prašymas pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos ir paaiškinta, kaip jį užpildyti. Arba Jūs galite tai atlikti ir elektroniniu būdu. Apie tai išsamesnę informaciją rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje  http://deklaravimas.vmi.lt/. Tad Jums pakanka užpildyti pateiktą prašymą, įrašant būtinus duomenis apie remiamą įstaigą

Rekvizitai prašymams dėl 2% pajamų mokesčio pervedimo:

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis"

Įstaigos kodas: 190418737

Adresas: Molainių g. 6, LT-37141 Panevėžys

Nuoširdžiai dėkojame visiems, parėmusiems mūsų lopšelį-darželį.

 

Pagarbiai 

direktorė