Atnaujinta 2015-10-01

ADMINISTRACIJA

Direktorė Asta Radžiūnienė 

II vadybinė kvalifikacinė kategorija, 2008 m., patvirtinta 2015 m.

El. p. ld.diemedis@gmail.com,  tel. 8 656 74269

Gyvenimo aprasymas.

2015 m. Veiklos ataskaita.

Darbotvarkė (informacija ruošiama).

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Navašinskienė el.p.: ld.diemedis@gmail.com, tel.: 8 656 74269, II vadybine kvalifikacinė kategorija, 2008 m., patvirtinta 2015 m.

1978 m. baigė ŠPI Klaipėdos ikimokyklinio auklėjimo fakultetą, įgijo ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos specialybę.
1998 m. baigė ŠU pradinio mokymo pedagogikos studijų programą. Suteiktas socialinių mokslų (edukologijos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.

 Lopšelyje-darželyje ,,Diemedis" direktoriaus pavaduotoja ugdymui dirba nuo 2004-09-01.

 

Buhalterė Kristina Jankovskaja, el.p.: ld.diemedis@gmail.com, tel.: 8 45 420995.

 

Ūkvedė Vida Balakaitė, el.p.: ld.diemedis@gmail.com, tel.: 8 45 420995.

 

Slaugytoja Vilma Tvarijonienė, el.p.: ld.diemedis@gmail.com, tel.: 8 45 420995.