Atnaujinta 2017-01-04
    BENDRUOMENĖ
    Lopšelyje-darželyje kuriamas mikroklimatas, kuriame vyrauja bendravimas ir bendradarbiavimas, tenkinami ugdytinių ir tėvų poreikiai, užtikrinamas vaikų fizinis ir psichologinis saugumas. Sudaromos sąlygos bendruomenės narių savirealizacijai. Bendruomenės nariai yra skatinami, pripažįstami ir vertinami, vyksta šventės ir renginiai su vaikais, tėvais ir darbuotojais.

    DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Kvalifikacinė kategorija

Pareigos

1.

Asta Radžiūnienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

II vadybinė

kategorija

Direktorė

2.

Vida Navašinskienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

II vadybinė

kategorija

Direktoriaus

pav. ugdymui

3.

Irena-Nijolė Dalindienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

4.

Nijolė Latvienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Auklėtoja metodininkė

Auklėtoja

5.

Sigutė Podelienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

6.

Albina Skvarnavičienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

7.

Jūratė Mackevičiūtė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

8.

Vilma Pranckūnienė

Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas  Vyresnioji auklėtoja Auklėtoja

9.

Audronė Verikienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja metodininkė

Auklėtoja

10.

Diana Baltranienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja metodininkė

 

Auklėtoja

Priešmok. ugd.

 pedagogė

11.

Ilona Gaižutienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

12.

Jolanta Ragauskienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja metodininkė

Auklėtoja

13.

Dangira Matuzienė

Aukštesnysis Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

14.

Angelė Šenauskienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

15.

Vilma Dargelienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja metodininkė

Priešmok. ugd. pedagogė

16.

Edita Maminskienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja metodininkė

Priešmok. ugd. pedagogė

17.

Rita Navašinskienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

18.

 Rita Papučkienė

Aukštasis

Spec. pedagogė

Logopedė 

 Logopedė

19.

Audronė Mikolajūnienė

Aukštasis

Muzikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

Men. ugdymo mokytoja

20.

Giedrė Aleknienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Auklėtoja

Auklėtoja

Priešmok. ugd. pedagogė

21.

Jurgita Velykytė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Auklėtoja

22.

Asta Maminskaitė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

23. Virginija Teresevičienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Auklėtoja

 

Auklėtoja

 

24. Vida Balakaitė Aukštasis Pradinis ugdymas

Vyresnioji

auklėtoja

Priešmok. ugd. pedagogė
25. 

 Rita Papučkienė

 

Aukštasis  Spec. pedagogė  Logopedė Logopedė
26.  Zita Krupickienė  Aukštasis

 Ikimokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

 Vyr. auklėtoja

Auklėtoja

Priešmok. ugd. pedagogė