Atnaujinta  2018-01-02

GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS 2017-2018 M.M.

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 d. sausio 29 d.sprendimu „Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr.1-424", pakeitimo"  ir nauja Lietuvos higienos norma ikimokyklinėms įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-01-26 įsakymu Nr. V-93,

Lopšelyje-darželyje nuo 2018 m. sausio 1 d. veikia  11 grupių :  viena 1-2 metų amžiaus vaikų grupės, viena  2–3 metų amžiaus vaikų grupė, viena 1-7 metų amžiaus vaikams, dvi 2–7 metų amžiaus vaikų grupės,  trys  ikimokyklinio 3–6 metų amžiaus vaikų grupės, viena 5-6 metų amžiaus vaikų grupė,  dvi priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės.

Vaikų skaičius grupėse :

nuo 1 iki 2 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius -8, maksimalus-10.

nuo 1 iki 7 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius -10, maksimalus -12.

nuo 2 iki 3 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius -9, maksimalus-15.

nuo 2 iki 6 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius -14, maksimalus -16.

nuo 3 iki 6 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius -17, maksimalus -20.

priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius -18, maksimalus -20.

 

VAIKŲ REGISTRACIJOS Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES NAUDOTOJO VADOVAS TĖVAMS

parsisiųsti PDF formatu

ATSISKAITYMAS UŽ VAIKŲ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,DIEMEDIS"

Atsiskaitymo lapeliai už vaikų išlaikymą pateikiami grupių auklėtojoms ne vėliau, kaip iki  einamo mėnesio 15 d. 

Nuo 2017 m. liepos 1 d. lopšelio-darželio ,,Diemedis" kasa  nebeveikia.

Atsiskaityti už vaikų išlaikimą galima:

1. banko pavedimu į lopšelio-darželio ,,Diemedis" atsiskaitomąją sąskaitą AB SWED BANKE  Nr. LT357300010002387760, pavedime būtina nurodyti vaiko tabelio numerį ir grupę;

2. naudojantis UAB  ,,Perlo paslaugos"  atsiskaitomąja paslauga. Atsiskaityti būtina ne vėliau, kaip iki einamo mėnesio 25 d.