Atnaujinta 2017-07-20

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2017 M. III KETVIRTIS

parsisiųsti Excel formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2017 M. III KETVIRTIS

parsisiųsti Excel formatu

FINANSAVIMO SUMOS 2017 M. III KETVIRTIS

parsisiųsti Excel formatu

AIŠINAMASIS RAŠTAS 2017 M. III KETVIRTIS

parsisiųsti PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2017 II KETVIRTIS

parsisiųsti Excel formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2017 M. II KETVIRTIS

parsisiųsti Excel formatu

FINANSAVIMO SUMOS 2017 M. II KETVIRTIS

parsisiųsti Excel formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017 M. II KETVIRTIS

                                                                                                                             parsisiųsti PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2017 I KETVIRTIS

parsisiųsti Excel formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2017 M. I KETVIRTIS

parsisiųsti Excel formatu

FINANSAVIMO SUMOS 2017 M. I KETVIRTIS

parsisiųsti Excel formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017 M. I KETVIRTIS

parsisiųsti PDF formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA UŽ 2016 M.

parsisiųsti Word formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ 2016 M.

parsisiųsti Word formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2016-12-31

parsisiųsti PDF formatu

20-VSAFAS-4 PRIEDAS 2016-12-31

parsisiųsti Word formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA   2016 M. III K.

parsisiųsti PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  2016 M. III K.

parsisiųsti PDF formatu

FINANSAVIMO SUMOS  2016 M. III K.

parsisiųsti PDF formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  2016 M. III K.

parsisiųsti PDF formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  2016 M. II K.

parsisiųsti PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  2016 M. II K.

parsisiųst PDF formatu

FINANSAVIMO SUMOS 2016 M. II K.

parsisiųsti PDF formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2016 M. II K.

parsisiųsti PDF formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  2016 M. I K.

parsisiųsti PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  2016 M. I K.

parsisiųsti PDF formatu

FINANASAVIMO SUMOS  2016 M. I K.

parsisiųsti PDF formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2016 M. I K. 

parsisiųsti PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  2015 M. GRUODŽIO 31 D. 

parsisiųsti PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  2015 M. GRUODŽIO 31 D. (TĘSINYS)

parsisiųsti PDF formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  2015 M. GRUODŽIO 31 D. 

parsisiųsti PDF formatu

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  2015 M. GRUODŽIO 31 D. 

parsisiųsti PDF formatu

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  2015 M. GRUODŽIO 31 D.(TĘSINYS)

parsisiųsti PDF formatu

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  2015 M. GRUODŽIO 31 D. 

parsisiųsti PDF formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  2015 M.GRUODŽIO 31 D. 

parsisiųsti PDF formatu

2015 M. III KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

2015 M. III KETVIRČIO FINANSAVIMO SUMOS

parsisiųsti PDF formatu