Diemedietės paminėjo Mokytojų dieną

Diemedietės paminėjo Mokytojų dieną

Nors 2020-ieji visos šalies mokytojams buvo kupini iššūkių: teko ieškoti naujų, inovatyvių sprendimo būdų, persikelti į virtualiąją

erdvę, bet lopšelio-darželio ,,Diemedis” mokytojos su šypsenomis veiduose minėjo Tarptautinę mokytojų

dieną. Kolektyvas lankėsi Pasvalio krašto muziejuje, dalyvavo edukacinėje programoje ,,Pasvalys retro”.

“.

Paskelbėadmin