Sausisio 13-osios paminėjimas

Sausisio 13-osios paminėjimas

Lopšelio-darželio ,,Diemedis“ languose suspindo vienybės ir vilties liepsnelės žuvusiems Laisvės gynėjams.

Nors šiandiena pats viduržiemis, tačiau darželio kieme pražydo neužmirštuolės.

Paskelbėadmin