,,Šimtmečio vaikai 2021″

,,Šimtmečio vaikai 2021″

12 gr. ugdytiniai su PU mokytojomis Edita ir Giedre, dalyvavo respublikiniame priešmokyklinio

amžiaus vaikų loginio mąstymo edukaciniame projekte ,,Šimtmečio vaikai 2021″,

kurio tikslas – skatinti žaisti žaidimus, kurie lavinta vaikų loginį mąstymą.

Paskelbėadmin