Padėka IU mokytojai

Padėka IU mokytojai

IU mokytoja Jolanta Ragauskienė dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus kūrybinių darbų konkurse

,,Mano Panevėžys šiadien”. Už vaikų kūrybiškumą, bendruomeniškumą ir meilės gimtajam miestui ir Lietuvai skatinimą

mokytoja apdovanota Lietuvos Respublikos Seimo nario Deivido Labanavičiaus padėka.

Sveikiname!

Paskelbėadmin