Gražiausi žodžiai Mokytojams

Gražiausi žodžiai Mokytojams

Gražiausi žodžiai šiandiena skambėjo Moktojams. Vaikų apkabinimai, ištartas žodis ,,AČIŪ”,

tai didžiausia padėka Mokytojams už sunkų darbą. 

Su Tarpatutine mokytojų diena, mieli pedagogai.

Panevėžio J. Miltinio dramos tetre IU mokytoja Raminta Užusienienė buvo apdovanota

Mero padėkos raštu. Sveikiname.

 

 

Paskelbėadmin