Diemedietės dalinosi gerąja patirtimi

Diemedietės dalinosi gerąja patirtimi

IU mokytoja Diana mokė koleges piešti eskizą, supažindino su šešėliavimo paslaptimis. Mokytoja pristatė, dar

dažais kvepiančias, naujai išleistas jos kūrybos knygeles: ,,Rankos lavinimo užduotėlės”, ,,Žvėrelių žiema”.

Paskelbėadmin