Lietuvos pažinimas nuo pačių mažiausių

Lietuvos pažinimas nuo pačių mažiausių

Patys mažiausieji ,,Diemediečiai” paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Nuotaikingai žiūrėjo mokytojų sukurtą

spektakliuką   “Diena, kai pieštukai spalvino Lietuvos vėliavą”. Sužinoję, kodėl supyko pieštukai ir išsiaiškinę ką

reiškia ir kokių spalvų turi Lietuvos vėliavos, padėjo briedžiukui įveikti pieštukų užduotį – nuspalvinti Lietuvos

trispalvę vėliavą. Atlikę užduotį visi kartu smagiai ir nuotaikingai šokome polką ir dainavome dainelę apie Lietuvą. 

 

Paskelbėadmin