Pilietiškumo sparnai

Pilietiškumo sparnai

Trys brangiausios spalvos- geltona, žalia, raudona sujungė diemediečius smagiai viktorinai ir bendrai veiklai drauge.

Susirinkę salėje 1, 9, 5, 8 grupės vaikai klausė giedamo himno, atsakinėjo į viktorinos klausimus apie Lietuvą, smagiai

šoko, dainavo ir deklamavo eilėraščius. Pilietiškumo sparnus skleidė ir kūrybiniais darbais- visos grupės trispalvės

širdelėse piešė Lietuvą, save, artimuosius. 

Paskelbėadmin