V. Palčinskeitės eiles deklamavo mažieji Diemediečiai

V. Palčinskeitės eiles deklamavo mažieji Diemediečiai

Darželyje suorganizuotas mažųjų skaitovų konkursas ,,Vaikų poetės V. Palčinskaitės eilėraščių takeliais”.

Konkurse dalyvavo ir savo deklamavimo įgūdžius bei individualią saviraišką demonstravo  10 DIEMEDŽIO ugdytinių.

Visi konkurso dalyviai apdovanoti padėkos raštais ir saldžiomis dovanėlėmis.

Paskelbėadmin