Geri darbai daromi tyliai…

Geri darbai daromi tyliai…

Panevėžio ,,Ąžuolo” progimnazijos mokiniai su mokytoja V. Seifert atnaujino mūsų darželio edukacines erdves.

Smagu stebėti buvusių auklėtinių ir jų draugų nuoširdų darbą. Ačiū.

Paskelbėadmin