Metodinė savaitė

Metodinė savaitė

Siekiant dalintis gerąja darbo patirtimi, skatinant kolegialų mokytojų mokymąsi, lapkričio 13-17 dienomis darželyje

 vyko metodinė savaitė ,,Žaismė ir atradimai“. Jos metu mokytojos E. Maminskienė, J. Velykytė, A. Skvarnavičienė,

N. Dalindienė, R. Kisielienė, R. Kuzmaitė, S. Podelienė ir V. Navaruckienė vedė atviras veiklas, panaudodamos

inovatyvius metodus bei priemones, skatinančias vaikų tyrinėjimus, kūrybiškumą ir kalbą.  

Logopedė V. Šatinskienė skaitė pranešimą ,,Žaidimai foneminei klausai lavinti“. STEAM veiklas su vaikais lauke

pristatė mokytojos A. Verikienė ir V. Dargelienė.

 

 

Paskelbėadmin