Rytmetis Lietuvai

Rytmetis Lietuvai

Vasario 14 dienos rytą visi ikimokyklinukai kartu su mokytojomis pasipuošę tautiniais akcentais, nešini

vėliavėlėmis ir gera nuotaika sugužėjo į salę. Skambėjo Lietuvos himnas, liaudiška polka, vaikai deklamavo

eilėraščius apie Lietuvą, dainavo dainas. Mokytojai suprantamais būdais ir patraukliomis priemonėmis

ugdytiniams pasakojo apie svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius, asmenybes, priminė vaikams Lietuvos

valstybės simbolius. Vaikučių kūrybiniai darbeliai, eilėraščiai, dainelės buvo skirti šiai prasmingai šventei.

Tikimės, kad organizuotos veiklos, palietė vaikų širdeles, skatino domėtis ir didžiuotis savo

Paskelbėadmin