Vasario 16-tos šventė

Vasario 16-tos šventė

Vasario 16-oji – ypatinga šventė visai Lietuvai, kurios tikslas ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, meilę tėvynei, savo

kalbai ir jos tarmei. Šiandien į  mūsų darželį paminėti šios gražios šventės atvyko  svečiai iš lopšelio-darželio

,,Vyturėlis“. Šventės metu vaikai įtvirtino žinias apie tautinius simbolius, dainavo dainas, žaidė liaudies žaidimus,

šoko išreikšdami pagarbą savo Tėvynei. Viktorinos metu gilino žinias apie Lietuvos simbolius, miestus, upes,

paukščius.

Tikimės, kad minėjimas šios šventės palietė vaikų širdeles, skatins ir toliau domėtis ir didžiuotis sava šalimi.

 

Paskelbėadmin