Užsiėmimai baseine

Užsiėmimai baseine

Įsibegėja Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projekto ,,Aš tave matau, jaučiu ir draugauti kviečiu“ veiklos.

Vyresniųjų grupių ugdytiniai lopšelio-darželio ,,Vyturėlis” baseine smagiai mokosi saugaus elgesio prie vandens

pagrindų.

Paskelbėadmin