Tarptautinė šeimos diena

Tarptautinė šeimos diena

Tarptautinė šeimos diena šiandien Panevėžyje paminėta šokio ritmu. 27 miesto darželiai, tarp jų ir ,,Diemedis“,

Laisvės aikštėje sukūrė šokio šventę – ,,Šoku aš, šoki tu, šokame visi kartu“. Renginyje dalyvavo 1 grupės ugdytiniai,

mokytojos ir tėveliai.

 

Paskelbėadmin