Užsiėmimai baseine

Užsiėmimai baseine

Tęsiant neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projekto ,,Aš tave matau, jaučiu ir draugauti kviečiu“ veiklą į

lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ baseiną sugužėjo 8 ir 2 grupės vaikučiai. Čia jie smagiai mokėsi saugaus elgesio

 vandenyje pagrindų ir patyrė daug džiugių emocijų.

Paskelbėadmin