Veiklos dokumentai

2023-2027 M. STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

2023 M. VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

2022 M. VEIKLOS PLANO ATASKAITA                                                    

 parsisiųsti Word formatu

DOKUMENTŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

ETIKOS KODEKSAS

parsisiųsti PDF formatu

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKA

parsisiųsti PDF formatu

NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

VAIKŲ SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, KURIEMS REIKIA VARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

 

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTIKDYMĄ, TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

parsisiųsti Word formatu

 

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

    parsisiųsti PDF formatu 

DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO IR KINTAMOSIOS DALIES SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2022 m. sausio 5 d. Nutarimas Nr. 20 “Dėl Lietuvos Reapublikos vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 254 “Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo                            

                                           parsisiųsti Word formatu