Veiklos dokumentai

2021 M. VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti Word formatu

DOKUMENTŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

2020–2022 M. STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti Word formatu

NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

VAIKŲ SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, KURIEMS REIKIA VARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

 

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTIKDYMĄ, TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

parsisiųsti Word formatu