Projektinė veikla

Panevėžio lopšelis – darželis „Diemedis“ nuo š. m. balandžio mėnesio iki lapkričio mėnesio vykdys neigiamų socialinių

veiksnių prevencijos projektą ,,Aš tave matau, jaučiu ir draugauti kviečiu“. Panevėžio miesto savivaldybės

administracija skyrė 220 eurų projekto veikloms vykdyti. 

Projekto tikslas – įtraukti Kniaudiškių mikrorajono ikimokyklinio  ugdymo įstaigas lankančius vaikus, kurie patiria 

socialinės rizikos veiksnius šeimoje į emocinės sveikatos stiprinimo veiklas.