2017-12-12 lopšelyje-darželyje vyko 13 klasės pamoka ,,Žaidimų laboratorija". Pamoką vedė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vilma Dargelienė ir meninio ugdymo mokytoja Audronė Mikolajūnienė. Pamokoje dalyvavo Panevėžio savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Sandra Jakštienė.