2020-02-18 lopšelyje-darželyje vyko pavasario sutikimo šventė. Į didelį maišą Pikčiukas (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vilma Dargelienė) surinko  piešinius, kuriuose vaikai piešė savo blogas nuotaikas. Piešiniai buvo sudeginti .Visi  vaišinosi blynais  ir  su džiaugsmu sutiko pavasrį.