2019 m. gegužės 29, 30 d. lopšelyje-darželyje vyko  11,12 priešmokyklinių grupių vaikų išleistuvės.Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Vilma Dargelienė, Diana Baltranienė  Edita Maminskienė, Giedrė Aleknienė i mokyklą išleidžia  40 priešmokyklinukų.