Vaiko maitinimas

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.  keičiasi mokestis už vaikų maitinimą

miesto lopšeliuose-darželiuose. 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigose maitinimo kaina 1–3 metų vaikų tėvams, vaikui valgant 3 kartus, tėvams kainuos 2,83 Eur dienai, 4–7 metų vaikams – 3,22 Eur. Panevėžio miesto darželius lankančių vaikų tėvai turi teisę pasirinkti, kiek kartų maitintis. Maitinimo mokestis mokamas tik už lankytas dienas.

Dėmesio! Nuo mokesčio už maitinimą atleidžiami 100 proc. priešmokyklinio amžiaus vaikai, kai jiems paskirti nemokami pietūs pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą.

SUSIPAŽINKITE SU  ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠU

parsisiųsti PDF formatu

 

SUSIPAŽINKITE SU  SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1-128  ,,DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO” 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS PAKEITIMU. 

parsisiųsti PDF formatu

 

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312  patvirtintas ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS  (Suvestinė redakcija nuo 2022-04-05)

parsisiųsti Word formatu

 

Mokestį už vaiko išlaikymą darželyje pagal kvitą reikia sumokėti iki kiekvieno mėnesio 27 d. ( vasario ir gruodžio mėn. – iki 25 d.).

 

Už vaiko maitinimą ir mokestį įstaigos reikmėms  sumokėti  internetine bankininkyste: 

AB  bankas ,,Swedbank“, banko kodas 73000

Atsiskaitomoji sąskaita LT 357300010002387760 

Įmokos gavėjas –  Panevėžio lopšelis-darželis ,,Diemedis”, įmonės kodas 190418737

Atliekant  mokėjimą būtina  nurodyti:  MOKĖTOJO KODĄ.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS (Suvestinė nuo 2023-01-01 iki 2026-08-31)

parsisiųsti Word formatu

 

 

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS (TVARKOS APRAŠAS)

parsisiųsti PDF formatu

 

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Word formatu

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEISINIO REGULIAVIMO POKYČIŲ

NUO 2021 M. LIEPOS 1 D.

parsisiųsti PDF formatu

 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU TVARKA

parsisiųsti Word formtu

Vaikų maitinimas – Spindulys

15-OS DIENŲ PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS

             I savaitė

II savaitė

III savaitė

MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Word formatu

1-3 metų vaiko mityba - SUMANI MAMA

MAISTO PRODUKTŲ TIEKĖJAI:

  1. UAB ,,PANEVĖŽIO BIČIULIS”
  2. UAB ,,PANEVĖŽIO CITMA”
  3. UAB ,,VIRŽIS”
  4. UAB ,,SAMSONAS”
  5. UAB ,,ŽEMAITIJOS PIENAS”

Nuo 2012 m. kovo mėnesio lopšelis-darželis dalyvauja ES ir nacionalinio biudžeto lėšomis finansuojamoje programoje

,,Pienas vaikams“. Pieno produktus tiekia UAB ,,Žemaitijos pienas”.

Nuo 2012 m. kovo mėnesio lopšelis-darželis dalyvauja Europos Bendrijos finansuojamoje programoje

,,Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa“. Vaisius tiekia UAB ,,Panevėžio bičiulis”.