Vaiko maitinimas

Informacija apie mokestį už darželį

Mokestis už vaiko išlaikymą darželyje skaičiuojamas vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312 patvirtintu ,,Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašu” ir 2015 m. lapkričio 26 d. Nr. 1-305, 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1-160, 2019 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. TSP-311 patvirtintais aprašo pakeitimais.

parsisiųsti Word formatu

                                      MOKESTIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ DARŽELYJE (nuo 2020 m. sausio 1 d.)

 

Grupės pavadinimas Pietų mokestis Pusryčių

mokestis

Vakarienės mokestis 2 kartų

maitinimo išlaidos

3  kartų

maitinimo išlaidos

Lopšelio grupė 1,03 € 0,48 € 0,48 € 1,51 € 1,99 €
Darželio grupė 1,18 € 0,54 € 0,54 € 1,72 € 2,26 €
Priešmokyklinė grupė 1,18 € 0,54 € 0,54 € 1,72 € 2,26 €

   Už kiekvieną mėnesį nustatomas 11,50 Eur mokestis įstaigos reikmėms.
Mokesčiui už maitinimą taikomos lengvatos. Šią informaciją teikia direktorius, grupių auklėtojai.

         Mokestį už vaiko išlaikymą darželyje pagal iš auklėtojų gautą kvitą reikia sumokėti iki kiekvieno mėnesio 27 d. ( vasario ir gruodžio mėn. – iki 25 d.).

 

Už vaiko maitinimą ir mokestį įstaigos reikmėms galite  sumokėti  naudodamiesi internetine bankininkyste arba terminalo Perlas  paslaugomis: 

AB  bankas ,,Swedbank“, banko kodas 73000

Atsiskaitomoji sąskaita LT 357300010002387760 

Įmokos gavėjas –  Panevėžio lopšelis-darželis ,,Diemedis”, įmonės kodas 190418737

Atliekant  mokėjimą būtina  nurodyti:  vaiko  pavardę,  vardą,  grupę,  mokamą pinigų  sumą  už  maitinimą  ir mokamą pinigų sumą įstaigos reikmėms.

 

 

15-OS DIENŲ PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS

parsisiųsti Word formatu

MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Word formatu

 

Nuo 2012 m. kovo mėnesio lopšelis-darželis dalyvauja ES ir nacionalinio biudžeto lėšomis finansuojamoje programoje

,,Pienas vaikams“.

Nuo 2012 m. kovo mėnesio lopšelis-darželis dalyvauja Europos Bendrijos finansuojamoje programoje

,,Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa“.

 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Vaikų-maitinimo-organizavimo-tvarkos-aprašas