Vaiko priėmimas į įstaigą

Atnaujinta 2020-02-05

VAIKŲ  REGISTRACIJA IR PRIĖMIMAS

PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ VAIKŲ REGISTRACIJOS IR EILIŲ SUDARYMO TVARKA

*  Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. A-84(4.1E) pakeistas vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas ,,Dėl Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo, savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. A-107 ir 2016 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. A-678(4.1E) pripažinimo netekusiu galios".

Vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas

Prašymo dėl priėmimo į mokyklą forma

parsisiųsti Word formatu

VAIKŲ PRIĖMIMAS

Vaikai į įstaigą priimami vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. 1-290  patvirtintu „Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo, patvirtinto 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-424, pakeitimu"

Vaikų priėmimo tvarka

Prioritetas teikiamas vaikams pagal pirmumo teisę suteikiančias priežastis:

  • vaikams, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Panevėžio miesto savivaldybėje;
  • vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko šią įstaigą;
  • Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
  • įvaikinti vaikai (gavus įtėvių sutikimą), globą turintys vaikai (išskyrus atvejus, kai laikinoji globa nustatoma tėvų prašymu);
  •  vaikams, kurių vienam iš tėvų (globėjų, įtėvių ) yra nustatytas 0–55 procentų darbingumo lygis.

Jeigu yra laisvų vietų, priimami  vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota kitose savivaldybėse.

Tėvai (globėjai, įtėviai) lopšelio-darželio direktoriui pateikia prašymą ir vaiko gimimo liudijimą.Prašymai gali būti  pateikiami ir elektroniniu būdu, vykdant interaktyvią priėmimo į mokyklas registraciją.Prie prašymo pridedami dokumentai ar jų nuorašai,  kuriais remiantis gali būti teikiami prioeritetai; taip pat pažyma apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą iš anksčiau lankytos įstaigos, kuri išduodama visiškai atsiskaičius su įstaiga.

Vaiko priėmimas įforminamas dvišale sutartimi. 

PRAŠYTUME

    Vaikus į darželį atveskite  iki  9.00.  Jeigu vaiko į darželį neatvesite,  iki  9.00 val. būtinai  praneškite grupės auklėtojoms tel. (8 ~ 45) 42 09 95. Neveskite į grupę  sergančių  vaikų. Jei vaikas turi  nusiskundimų dėl sveikatos, elgesio,  maisto ar kitų problemų,  būtinai  informuokite apie tai auklėtojas. Į darželį vaikus atveskite aprengtus švariais, tvarkingais, patogiais rūbeliais. Pasirūpinkite tinkamu apavu vaikams avėti grupėje. Neleiskite ateiti į grupę vieniems vaikams, juos būtinai palydėkite iki grupės ir palikite auklėtojoms ar auklėtojų padėjėjoms. Pasiimkite vaikus iš darželio patys, arba įgaliokite pilnamečius asmenis. Apie juos grupės darbuotojus informuokite iš anksto. Draudžiama  vaikus pasiimti nepilnamečiams, neblaiviems asmenims. Iškilus problemoms, neaiškumams dėl mokesčių, vaikų ugdymo, priežiūros,  kreipkitės į auklėtojas ar lopšelio-darželio direktorę.
 
REKOMENDUOJAME VAIKAMS GRUPĖJE TURĖTI 

Šukas.
Pižamas.  Jas parinkite pagal sezoną: šiltu laiku – trumpomis rankovėmis, šaltu laiku – šiltas, ilgomis rankovėmis.
Apavą, skirtą nešioti grupėje. Pageidautina, kad batukai būtų neslidūs, kietais padeliais.  Labai svarbu patogus, natūralus apavas. Apavas turi įtakos taisyklingos laikysenos formavimuisi, pilnapadystės formavimuisi, eisenai.  Vengti šiltų ir įsispiriamų šlepečių, nes vaikai gali susižaloti. 
Vienkartines nosinaites. Turėti porą paketėlių: vieną – lauko rūbelių kišenėse, kitą – marškinėlių ar suknelių, dėvimų patalpose, kišenėlėse.
Rūbų pamainas. Esant šaltesniam ar drėgnam  orui,  reikalingos  papildomos poros pirštinių ir kojinaičių pakeitimui. Jaunesniems vaikams atneškite apatinių drabužėlių, sauskelnių pamainas.
Pirštines.  Žiemos sezonu darželyje  nemaukite vaikams pirštuotų pirštinių,  nes dėvint jas, vaikams greit nušąla pirštukai. Pasirūpinti, kad žiemos laikotarpiu vaikai mūvėtų pirštines atsparias drėgmei.
Skareles, kepuraites. Šiltu, saulėtu oru  reikalingos orą praleidžiančios kepuraitės ar skarelės galvai  pridengti nuo saulės.
Sportinę aprangą. Medvilninius sportinius marškinėlius ir  kelnes, sportinius batelius, turinčius lanksčius padus. Sportinę aprangą laikyti  medvilniniuose maišeliuose su užrašytais vaikų vardais.

 
     REKOMENDACIJOS, KAIP PATOGIAI APRENGTI VAIKUS


     Vaikus rekomenduotume rengti taip, kad jiems patiems būtų nesunku ir patogu  atsisegti, užsisegti, užsirišti, užsimauti drabužius, apavą. Taip jie lengviau išmoks savarankiškai apsirengti ir apsitarnauti. Vengti  grupėje dėvėti  kelnes su   diržu, nes judant jis veržia, sunku greit atsegti.
    Reiktų stebėti sagų kilpų dydį, jis turėtų atitikti sagą. Gumos, juostelės palaikančios drabužių juosmenį, rankogalius turėtų nespausti, nevaržyti judesių ir nebūti per daug laisvos. Drabužiai neturėtų varžyti judesių, dirginti odą. Raištelius batams naudoti ne per ilgus, pakeisti sutrūkusius ir sugadintais galais. Vengti ankštų, sunkiai apmaunamų batų.