Atnaujinta 2014-02-28

LOGOPEDO IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO TEIKIAMOS PASLAUGOS
 
    Lopšelyje-darželyje logopedas teikia pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Konsultuoja tėvus ir auklėtojus jiems rūpimais klausimais, supažindina auklėtojus, priešmokyklinio ugdymo pedagogus  ir tėvus  su vaikų kalbos sutrikimais, jų šalinimo pasiekimais, nurodo darbo su vaikais kryptis. Dalyvauja lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos darbe.

    Lopšelyje-darželyje dirba logopedė  Rita Papučienė
 
    Sveikatos priežiūros specialisto pagrindiniai principai – šiuolaikinės sveikatos samprata bei bendravimas ir bendradarbiavimas su ugdytiniais, tėvais ir darbuotojais. Vykdoma bendroji lopšelio-darželio higieninė priežiūra, bendruomenės nariai konsultuojami sveikatos klausimais, teikiama pirmoji medicininė pagalba.

 

TEIKIAMOS MOKAMOS PASLAUGOS

 Lopšelyje-darželyje veikia mokami krepšinio,  ritminių šokių, molio keramikos, anglų kalbos  būreliai.