Atnaujinta 2019-09-01

LOGOPEDO TEIKIAMOS PASLAUGOS
    Lopšelyje-darželyje logopedas teikia pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Konsultuoja tėvus ir auklėtojus jiems rūpimais klausimais, supažindina auklėtojus, priešmokyklinio ugdymo pedagogus  ir tėvus  su vaikų kalbos sutrikimais, jų šalinimo pasiekimais, nurodo darbo su vaikais kryptis. Dalyvauja lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos darbe. 

Lopšelyje-darželyje dirba logopedė  Viktorija Šatinskienė

   
VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZATORIAUS TEIKIAMOS PASLAUGOS

   Vaikų maitinimo organizatoriaus  pagrindiniai darbo principai – šiuolaikinės sveikatos samprata bei bendravimas ir bendradarbiavimas su ugdytiniais, tėvais ir darbuotojais. Atsakomybė už tausojančio vaikų sveikatą vaikų maitinimo organizavimą, už sveikatos priežiūrai ir įstaigai keliamų sanirainių-higieninių reikalavimų vykdymą, higienos įgūdžių formavimą, saugios ir sveikos aplinkos kūrimą.

TEIKIAMOS MOKAMOS PASLAUGOS

 Lopšelyje-darželyje veikia mokami anglų kalbos,  krepšinio, karate,  ritminių šokių ir molio keramikos būreliai.