Atnaujinta 2016-07-04

VAIKŲ  REGISTRACIJA IR PRIĖMIMAS


 

PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ VAIKŲ REGISTRACIJOS IR EILIŲ SUDARYMO TVARKA

*  Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. A-107,,Dėl Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas

* 2016 m. birželio 10 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-678.(4.1E) pakeistas Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas,  pagal kurį įdiegta informacinė sistema (IS).  Prašymą pateikti galima raštu arba elektroniniu būdu .

Pakeistas Vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas 2016-06-10

Prašymo dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdyiantis tėvams į įstamo mokyklą forma

Prašymo forma 

VAIKŲ PRIĖMIMAS

 

 

Vaikai į įstaigą priimami vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-8  patvirtintu „Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašu“ ir Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 1-197 ,,Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 sprendimu Nr. 1-8, 2, 12 ir 17 punktų  pakeitimo''.
 
Prioritetas teikiamas specialiųjų poreikių turintiems  vaikams, vaikams iš nepilnų šeimų, vaikams iš šeimų, priskiriamų socialinės rizikos šeimų grupei, vaikams, augantiems šeimoje, kur auga 3 ir daugiau vaikų, kurių vienas iš tėvų yra moksleivis, studentas ir mokosi mokymo įstaigos dieniniuose skyriuose, šeimoms, kurių tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą, vaikams, kurių vienam iš tėvų yra nustatytas 0–55 procentų darbingumo lygis.

Prioritetas teikiamas vaikams, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Panevėžio miesto savivaldybėje. Jeigu yra laisvų vietų, priimami  vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota kitose savivaldybėse.
Tėvai (globėjai) lopšelio-darželio direktoriui pateikia prašymą, vaiko gimimo liudijimą,  vaiko sveikatos būklės pažymėjimą, gyvenamosios vietos deklaraciją. Prie prašymo pridedami dokumentai ar jų nuorašai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitus faktus, kuriais remiantis gali būti teikiami prioeritetai ar taikomos mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje lengvatos; pažyma apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą iš anksčiau lankytos įstaigos, kuri išduodama visiškai atsiskaičius su įstaiga.

Vaiko priėmimas įforminamas dvišale sutartimi. 

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 informuojame:
1. Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais tėvai turi pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a) [4.5, 4.10]. (94 p.)
2. Draudžiama priimti sergančius ar (ir)  turinčius užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, kosti, yra išskyrų iš nosies ir kt.) vaikus, taip pat turinčius utėlių ar glindų. (95 p.)
3. Po ligos vaikas gali būti priimtas į ikimokyklinio ugdymo įstaigą tik tėvams pateikus gydytojo pažymą ( F 094/a) [4.9]. (97 p.)

 

Informuojame, kad Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje www.panevezys.lt, sukurta ir nuolat atnaujinama duomenų bazė apie įstaigose esančių mokinių ir laisvų vietų skaičių.

Informuojame, kad vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-8   „ Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašu , prašymai priimti į lopšelio-darželio ugdymo grupes gali būti pateikiami ir elektroniniu būdu.

NAUJAUSIAS PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR(AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAS

parsisiųsti Word formatu

PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO  UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Word formatu

PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO  UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAS

parsisiųsti Word formatu

    PRAŠYTUME


    Vaikus į darželį atveskite  iki  9.00.  Jeigu vaiko į darželį neatvesite,  iki  9.00 val. būtinai  praneškite grupės auklėtojoms tel. (8 ~ 45) 42 09 95. Neveskite į grupę  sergančių  vaikų. Jei vaikas turi  nusiskundimų dėl sveikatos, elgesio,  maisto ar kitų problemų,  būtinai  informuokite apie tai auklėtojas. Į darželį vaikus atveskite aprengtus švariais, tvarkingais, patogiais rūbeliais. Pasirūpinkite tinkamu apavu vaikams avėti grupėje. Neleiskite ateiti į grupę vieniems vaikams, juos būtinai palydėkite iki grupės ir palikite auklėtojoms ar auklėtojų padėjėjoms. Pasiimkite vaikus iš darželio patys, arba įgaliokite pilnamečius asmenis. Apie juos grupės darbuotojus informuokite iš anksto. Draudžiama  vaikus pasiimti nepilnamečiams, neblaiviems asmenims. Iškilus problemoms, neaiškumams dėl mokesčių, vaikų ugdymo, priežiūros,  kreipkitės į auklėtojas ar lopšelio-darželio direktorę.
 
REKOMENDUOJAME VAIKAMS GRUPĖJE TURĖTI 

Šukas.
Pižamas.  Jas parinkite pagal sezoną: šiltu laiku – trumpomis rankovėmis, šaltu laiku – šiltas, ilgomis rankovėmis.
Apavą, skirtą nešioti grupėje. Pageidautina, kad batukai būtų neslidūs, kietais padeliais.  Labai svarbu patogus, natūralus apavas. Apavas turi įtakos taisyklingos laikysenos formavimuisi, pilnapadystės formavimuisi, eisenai.  Vengti šiltų ir įsispiriamų šlepečių, nes vaikai gali susižaloti. 
Vienkartines nosinaites. Turėti porą paketėlių: vieną – lauko rūbelių kišenėse, kitą – marškinėlių ar suknelių, dėvimų patalpose, kišenėlėse.
Rūbų pamainas. Esant šaltesniam ar drėgnam  orui,  reikalingos  papildomos poros pirštinių ir kojinaičių pakeitimui. Jaunesniems vaikams atneškite apatinių drabužėlių, sauskelnių pamainas.
Pirštines.  Žiemos sezonu darželyje  nemaukite vaikams pirštuotų pirštinių,  nes dėvint jas, vaikams greit nušąla pirštukai. Pasirūpinti, kad žiemos laikotarpiu vaikai mūvėtų pirštines atsparias drėgmei.
Skareles, kepuraites. Šiltu, saulėtu oru  reikalingos orą praleidžiančios kepuraitės ar skarelės galvai  pridengti nuo saulės.
Sportinę aprangą. Medvilninius sportinius marškinėlius ir  kelnes, sportinius batelius, turinčius lanksčius padus. Sportinę aprangą laikyti  medvilniniuose maišeliuose su užrašytais vaikų vardais.

 
     REKOMENDACIJOS, KAIP PATOGIAI APRENGTI VAIKUS


     Vaikus rekomenduotume rengti taip, kad jiems patiems būtų nesunku ir patogu  atsisegti, užsisegti, užsirišti, užsimauti drabužius, apavą. Taip jie lengviau išmoks savarankiškai apsirengti ir apsitarnauti. Vengti  grupėje dėvėti  kelnes su   diržu, nes judant jis veržia, sunku greit atsegti.
    Reiktų stebėti sagų kilpų dydį, jis turėtų atitikti sagą. Gumos, juostelės palaikančios drabužių juosmenį, rankogalius turėtų nespausti, nevaržyti judesių ir nebūti per daug laisvos. Drabužiai neturėtų varžyti judesių, dirginti odą. Raištelius batams naudoti ne per ilgus, pakeisti sutrūkusius ir sugadintais galais. Vengti ankštų, sunkiai apmaunamų batų.