Laisvos vietos

Atnaujinta 2020-02-05

Informaciją apie laisvas vietas Panevėžio lopšelio-darželio ,,Diemedis" grupėse yra skelbiama Panevėžio miesto portale, ją galite sužinoti paspaudę šią nuorodą: Laisvos vietos Panevėžio ikimokyklinio ugdymo įstaigų grupėse

 

PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ VAIKŲ REGISTRACIJOS IR EILIŲ SUDARYMO TVARKA

 Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. A-107,,Dėl Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas

* 2016 m. birželio 10 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-678.(4.1E) pakeistas Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas,  pagal kurį įdiegta informacinė sistema (IS).  Prašymą pateikti galima raštu arba elektroniniu būdu .

Pakeistas Vaiku registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprasas 2016-06-10

Prašymo dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklą forma

Prašymo forma

Naudotojo vadovas tėvams 

Naudotojo vadovas