Atnaujinta 2017-01-05

Informaciją apie laisvas vietas Panevėžio lopšelio-darželio ,,Diemedis" grupėse yra skelbiama Panevėžio miesto portale, ją galite sužinoti paspaudę šią nuorodą: Laisvos vietos Panevėžio ikimokyklinio ugdymo įstaigų grupėse

 

PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ VAIKŲ REGISTRACIJOS IR EILIŲ SUDARYMO TVARKA

 Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. A-107,,Dėl Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas

2016 m. birželio 10 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-678.(4.1E) pakeistas Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas,  pagal kurį įdiegta informacinė sistema (IS).  Prašymą pateikti galima raštu arba elektroniniu būdu .

Pakeistas Vaiku registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprasas 2016-06-10

Prašymo dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklą forma

Prašymo forma 

Naudotojo vadovas tėvams 

Naudotojo vadovas