Viešieji pirkimai

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2021 M.

parsisiųsti PDF formatu

2020  BIUDŽETINIAIS METAIS ATLIKTŲ PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

parsisiųsti Word formatu

 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2020 M.

parsisiųsti Excel formatu

Atnaujinta 2020-01-31

2019 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA

VP ataskaita ATn-3

Atnaujinta 2020-02-03

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

parsisiųsti Word formatu

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

parsisiųsti Word formatu

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2019 M.

parsisiųsti Word formatu

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA UŽ 2018 M.

                                                                                                                                                                                                           parsisųsti PDF formatu

2019 BIUDŽETINIAIS METAIS ATLIKTŲ PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

2019 m. pirkimų žurnalas