Maitinimas

Informuojame, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr. 946 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7b3bd9d4981111eea70ce7cabd08f150?jfwid=tz2z2gz97) paskelbtas TAR 2023-12-11, Nr. 23949, kuriuo nuo 2024 m. sausio 1 d. didėja BSI dydis (nuo 49,00 Eur iki 55,00 Eur).

Padidinus BSI dydį, didėja ir nuo jo priklausantys mokinių nemokamam maitinimui skiriamų lėšų (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) produktams įsigyti dydžiai vienai dienai vienam mokiniui.

0 – 4 kl. įskaitytinai:

Pusryčiai – 1,32 Eur;

Pietūs – 2,48 Eur;

Stovyklos – 5,12 Eur

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS (Suvestinė nuo 2023-01-01 iki 2026-08-31)

parsisiųsti Word formatu

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS (TVARKOS APRAŠAS)

parsisiųsti PDF formatu

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Word formatu

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEISINIO REGULIAVIMO POKYČIŲ

NUO 2021 M. LIEPOS 1 D.

parsisiųsti PDF formatu

 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU TVARKA

parsisiųsti Word formtu

Vaikų maitinimas – Spindulys

15-OS DIENŲ PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS (Valgiaraštis pagal poreikį gali būti koreguojamas (pasirenkant žuvį, mėsą, vaisius, uogas ir pan.).

 

I savaitė

II savaitė

III savaitė

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DIEMEDIS” MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Word formatu

1-3 metų vaiko mityba - SUMANI MAMA

MAISTO PRODUKTŲ TIEKĖJAI:

  1. UAB ,,PANEVĖŽIO BIČIULIS”
  2. UAB ,,PANEVĖŽIO CITMA”
  3. UAB ,,VIRŽIS”
  4. UAB ,,SAMSONAS”
  5. UAB ,,ŽEMAITIJOS PIENAS”
  6. UAB ,,HANDELSHUS”
  7. UAB ,,IMPELIS LT”
  8. UAB ,,NIKLITA”

Nuo 2012 m. kovo mėnesio lopšelis-darželis dalyvauja ES ir nacionalinio biudžeto lėšomis finansuojamoje programoje

,,Pienas vaikams“. Pieno produktus tiekia UAB ,,Žemaitijos pienas”.

Nuo 2012 m. kovo mėnesio lopšelis-darželis dalyvauja Europos Bendrijos finansuojamoje programoje

,,Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa“. Vaisius tiekia UAB ,,Panevėžio bičiulis”. 

Už vaikų maitinimo organizavimą atsakinga vaikų maitinimo ir higienos administratorė tel. nr. +370 45 420995.

Visuomenės sveikatos biuro specialistė Irma tel. nr. +370 67142473.