Maitinimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS (Suvestinė nuo 2023-01-01 iki 2026-08-31)

parsisiųsti Word formatu

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS (TVARKOS APRAŠAS)

parsisiųsti PDF formatu

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Word formatu

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEISINIO REGULIAVIMO POKYČIŲ

NUO 2021 M. LIEPOS 1 D.

parsisiųsti PDF formatu

 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU TVARKA

parsisiųsti Word formtu

Vaikų maitinimas – Spindulys

15-OS DIENŲ PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS (Valgiaraštis pagal poreikį gali būti koreguojamas (pasirenkant žuvį, mėsą, vaisius, uogas ir pan.).

I savaitė

II savaitė

III savaitė

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DIEMEDIS” MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Word formatu

1-3 metų vaiko mityba - SUMANI MAMA

MAISTO PRODUKTŲ TIEKĖJAI:

  1. UAB ,,PANEVĖŽIO BIČIULIS”
  2. UAB ,,PANEVĖŽIO CITMA”
  3. UAB ,,VIRŽIS”
  4. UAB ,,SAMSONAS”
  5. UAB ,,ŽEMAITIJOS PIENAS”

Nuo 2012 m. kovo mėnesio lopšelis-darželis dalyvauja ES ir nacionalinio biudžeto lėšomis finansuojamoje programoje

,,Pienas vaikams“. Pieno produktus tiekia UAB ,,Žemaitijos pienas”.

Nuo 2012 m. kovo mėnesio lopšelis-darželis dalyvauja Europos Bendrijos finansuojamoje programoje

,,Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa“. Vaisius tiekia UAB ,,Panevėžio bičiulis”. 

Už vaikų maitinimo organizavimą atsakinga vaikų maitinimo ir higienos administratorė tel.8 45 420995.