Vadovo veiklos užduotys ir ataskaitos

Vadovo 2020 metų veiklos ataskaita

parsisiųsti PDF formatu

Vadovo 2021 metų veiklos ataskaita

parsisiųsti PDF formatu

Vadovo 2022 metų veiklos ataskaita

parsisiųsti PDF formatu