Vadovo veiklos užduotys ir ataskaitos

Vadovo 2020 metų veiklos ataskaita

parsisiųsti PDF formatu

Vadovo 2021 metų veiklos ataskaita

parsisiųsti PDF formatu

Vadovo 2022 metų veiklos ataskaita

parsisiųsti PDF formatu

Vadovo 2023 metų veiklos ataskaita

parsisųsti PDF formatu