Atnaujinta 2019-02-14

2 % parama   

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą lopšeliui-darželiui  ,,Diemedis ” 2018 metais, kurią suteikėte pervesdami 2 % nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Mieli tėveliai, seneliai, giminaičiai, skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

Norintys paremti mūsų lopšelį-darželį, tai gali padaryti pervesdami 2% GPM.

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus labdaros ir paramos bei gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai iki 2018 m. gegužės 1 d. gali pateikti mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal labdaros ir paramos įstatymą (pvz., darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas). Išsamiau apie 2 % GPM skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėse: www.labdara-parama.ltwww.vmi.lt.

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti?

Šio pajamų mokesčio pervedimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos finansų ministro.

Patogiausias būdas – kreiptis į lopšelio-darželio grupės auklėtoją arba į administraciją, kur Jums bus pateiktas prašymas pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos ir paaiškinta, kaip jį užpildyti. Arba Jūs galite tai atlikti ir elektroniniu būdu. Apie tai išsamesnę informaciją rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje  http://deklaravimas.vmi.lt/. Tad Jums pakanka užpildyti pateiktą prašymą, įrašant būtinus duomenis apie remiamą įstaigą.

Deklaracijas galima teikti iki 2018 m. gegužės 1 d.

Rekvizitai prašymams dėl 2% pajamų mokesčio pervedimo:

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis"

Įstaigos kodas: 190418737

Adresas: Molainių g. 6, LT-37141 Panevėžys

Paramos lėšų likutis 2018-01-01                                                   1294,43 Eur

Per 2018 m. gauta parama                                                             1163,37 Eur

Paramos lėšos panaudotos:

1. Pašto ženklams ir vokams 2% paramos organizavimui             27,00 Eur

2. Lauko įrengimams                                                                      1267,00 Eur    

Paramos lėšų likutis 2019-01-01                                                    1163,80 Eur             

Nuoširdžiai dėkojame visiems, parėmusiems mūsų lopšelį-darželį.

 

Pagarbiai

direktorė