1,2 % parama

     Atnaujinta 2019-12-30

Mieli lopšelio-darželio „Diemedis“ vaikų tėveliai, darbuotojai ir visi neabejingi švietimui žmonės!

Esame dėkingi už supratingumą, geranorišką bendradarbiavimą ir norą padėti kurti vaikams jaukesnę, saugesnę ir modernesnę ugdymosi aplinką. Kiekvieno Jūsų sprendimas skirti pajamų mokesčio dalį – džiaugsminga dovana mūsų darželiui. Juk maži, geri darbai kuria didelius ir prasmingus pokyčius. Paraginkite tai padaryti ir savo draugus bei pažįstamus – Jūsų investicija tikrai bus labai naudinga mūsų lopšeliui-darželiui „Diemedis“.

Paramos likutis 2019-01-01                      1163,80 Eur.

Panaudota parama vaikų draudimui            365,55 Eur.

Kanceliarinėms prekėms                             42,28 Eur.

Gauta parama už 2019 m.                         1534,44 Eur.

Paramos likutis 2020-01-01                      2290,41 Eur.

 

Nuo 2020 m. sausio 1 d. prašymus skirti dalį pajamų mokesčio paramai teikti tik elektroniniu būdu – VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS). Paramos gavėjams, bus galima skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 proc.). Paramos teikimo būdas nereikalauja iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų. Prašymas pervesti 1,2 procentus pajamų mokesčio sumos turi būti pateiktas iki 2020 metų gegužės 1 dienos.

 

Rekvizitai prašymams dėl 1,2% pajamų mokesčio pervedimo:

Panevėžio lopšelis-darželis "Diemedis"

Įstaigos kodas: 190418737

Adresas: Molainių g. 6, LT-37141 Panevėžys

Nuoširdžiai dėkojame už paramą mūsų darželiui.

Pagarbiai, direktorė