1,2 % parama

 Kviečiame  2021 metais nelikti abejingais ir skirti 1,2 proc. GPM mūsų įstaigai, kad galėtume ir toliau kurti saugią, estetišką, funkcionalią, modernią ir patrauklią edukacinę aplinką. Ir kitais metais planuojame atnaujinti lauko vaikų žaidimų aikšteles, įsigyjant naujų žaidimų įrenginių. Dėkojame iš anksto už suteiktą paramą darželiui, ji bus skaidriai panaudota Jūsų vaikučių ugdymui gerinti.

Kilus papildomiems klausimams, visuomet galite kreiptis į darželio direktorę arba savo grupės mokytoją.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD JUMS PAPILDOMAI TAI NIEKO NEKAINUOS. TIESIOG – TAI PROCENTAI NUO TOS MOKESČIŲ SUMOS, KURI JAU SUMOKĖTA VALSTYBEI.

Jei norėtumėte skirti 1,2 proc. paramą internetu:

  1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).
  2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite ,,Deklaravimas”, tada kairiajame vertikaliame meniu –  ,,Pildyti formą”.
  3. Pasirinkite ,,Prašymas skirti paramą”.
  4. Užpildykite FR 512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.
  5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei (!) pažymėtus  laukelius, (! pažymėtus laukelius užpildyti būtina):

(!) 5 Mokestinis laikotarpis – 2020

(!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams –

(!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]

(!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190418737

(!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – PANEVĖŽIO L-D DIEMEDIS

(!) E4 Mokesčio dalies dydis – iki 1,2

E5 Pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus – vėliausiai iki 2023 m.

Pagarbiai, direktorė

 

Atnaujinta 2021-12-02

Paramos likutis 2020-01-01                 2290,41 Eur

Panaudota parama vaikų draudimui  327,26 Eur

Gauta parama už 2019 m.                    976,50 Eur

Paramos likutis 2020-12-31                 2939,65 Eur

Vaikų draudimui                                    256,65 Eur

Už smėlį                                                   48,40 Eur

Paramos likutis 2021-09-28                2634,60 Eur

Paramos likutis 2021-12-02                 4652,96 Eur

 

Atnaujinta 2019-12-30

Mieli lopšelio-darželio „Diemedis“ vaikų tėveliai, darbuotojai ir visi neabejingi švietimui žmonės!

Esame dėkingi už supratingumą, geranorišką bendradarbiavimą ir norą padėti kurti vaikams jaukesnę, saugesnę ir modernesnę ugdymosi aplinką. Kiekvieno Jūsų sprendimas skirti pajamų mokesčio dalį – džiaugsminga dovana mūsų darželiui. Juk maži, geri darbai kuria didelius ir prasmingus pokyčius. Paraginkite tai padaryti ir savo draugus bei pažįstamus – Jūsų investicija tikrai bus labai naudinga mūsų lopšeliui-darželiui „Diemedis“.

Paramos likutis 2019-01-01                      1163,80 Eur

Panaudota parama vaikų draudimui            365,55 Eur

Kanceliarinėms prekėms                             42,28 Eur

Gauta parama už 2019 m.                         1534,44 Eur

Paramos likutis 2020-01-01                      2290,41 Eur

 

Nuo 2020 m. sausio 1 d. prašymus skirti dalį pajamų mokesčio paramai teikti tik elektroniniu būdu – VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS). Paramos gavėjams, bus galima skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 proc.). Paramos teikimo būdas nereikalauja iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų. Prašymas pervesti 1,2 procentus pajamų mokesčio sumos turi būti pateiktas iki 2020 metų gegužės 1 dienos.

 

Rekvizitai prašymams dėl 1,2% pajamų mokesčio pervedimo:

Panevėžio lopšelis-darželis “Diemedis”

Įstaigos kodas: 190418737

Adresas: Molainių g. 6, LT-37141 Panevėžys

Nuoširdžiai dėkojame už paramą mūsų darželiui.

Pagarbiai, direktorė