Papildomas ugdymas darželyje

Lopšelyje – darželyje „Diemedis“, atsižvelgiant į ugdytinių tėvelių pageidavimus ir vaikų poreikius yra organizuojamas papildomas ugdymas. Veikia papildomo ugdymo būreliai, kuriuose sudarytos sąlygos skleistis ugdytinių gebėjimams, kūrybiškumui,  lavinama jų vaizduotė ir mąstymas bei fizinio aktyvumo poreikis.

PAPILDOMO VAIKŲ UGDYMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 2023-2024 M. M.

VŠĮ „Robotikos akademija“. Robotikos užsiėmimų mokytoja Akvilūnė Pulikaitė.

TREČIADIENĮ: 15.00-16.00 val.

Asociacija „Laikas sportuoti“. Krepšinio treneris Vytautas Čepanonis.

PIRMADIENĮ: 16.50-17.20 val.

TEČIADIENĮ: 16.50-17.20 val.

Sportinių šokių klubas „Rumba“. Treneris Žymantas Kučikas.

PIRMADIENĮ: 9.00-9.30 val.

TREČIADIENĮ: 9.00-9.30 val.

Anglų kalbos būrelis. Mokytojas Aurimas Kalinauskas.

PIRMADIENĮ: 16.20-16.50 val.

TREČIADIENĮ: 16.20-16.50 val.

Gimnastikos būrelis. Treneris Nerijus Simutis.

ANTRADIENĮ: 16.20-17.05  val.

VŠĮ futbolo akademija „Panevėžys“. Treneris Vaidas Bernatonis.

ANTRADIENĮ: 15.00-15.45 val.

KETVIRTADIENĮ: 15.00-15.45 val.