Finansinės ataskaitos

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I KETV.

parsisisųti Word formatu

FINANSAVIMO SUMŲ ATASKAITA I KETV.

parsisiųsti Exel formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA I KETV.

parsisiųsti Exel formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2023 M. I KETV.

parsisiųsti Exel formatu

2022 M. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

parsisiųsti WORD formatu

2022 M. METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

parsisiųsti PDF formatu

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS 2022 M. III KETV.

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2022 M. III KETV.

parsisiųsti PDF formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2022 M. III KETV.

parsisiųsti Exsel formatu

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2022 M. III KETV.

parsisiųsti PDF formatu

FINANSAVIMO SUMŲ ATASKAITA 2022 M. III KETV.

parsisiųsti PDF formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2022 M. II KETV.

parsisiųsti PDF formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2022 M. II KETV.

parsisiųsti Exel formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2022 M. II KETV.

parsisiųsti Exel formatu

FINANSAVIMO SUMŲ ATASKAITA 2022 M. II KETV.

parsisiųsti Exel formatu

FINANSAVIMO SUMOS 2022 M. I KETV.

atsisiųsti Exel formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2022 M. I KETV.

atsisiųsti Exel formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2022 M. I KETV.

atsisiųsti Exel formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2022 M. I KETV.

atsisiųsti PDF formatu

METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS 2021 M.

atsisiųsti PDF formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021 M. 

atsisiųsti PDF formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021 M. III KETV.

parsisiųsti PDF formatu

FINANSAVIMO SUMOS  2021 M. III KETV.

parsisiųsti PDF formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2021 M. III KETV.

parsisiųsti PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2021 M. III KETV.

parsisiųsi PDF formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021 II KETV.

parsisisųti PDF formatu

FINANSAVIMO SUMOS 2021 M. II KETV.

parsisiųsti PDF formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2021 M. II KETV.

parsisiųsti PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2021 M. II KETV.

parsisiųsti PDF formatu

AIŠKINAMSASIS RAŠTAS 2021 M. I KETV.

parsisiųsti PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2021 M. I KETV.

parsisiųsti PDF formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2021 M. I KETV.

parsisiųsti PDF formatu

FINANSAVIMO SUMOS 2021 M. I KETV.

parsisiųsti PDF formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020 M. IV KETV.

parsisiųsti PDF formatu

PRIEDAS PRIE AIŠKINAMOJO RAŠTO

parsisiųsti PDF formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  2020 m. IV KETV.

parsisiųsti PDF formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2020 M. III KETV.

parsisiųsti Exsel formatu

parsisiųsti PDF formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020 M. III KETV.

parsisiųsti PDF formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2020 M. II KETV.

parsisiųsti Exsel formatu

parsisiųsti Word formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020 M. II KETV.

parsisiųsti Word formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2020 M. I KETV.

parsisiųsti Exsel formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020 M. I KETV.

parsisiųsti PDF formatu