Finansinės ataskaitos

TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2024-03-31

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Diemedis” 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys 

2024 M. I KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS

parsisiųsti PDF formatu

TURTO FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2023 M. (PATIKSLINTA)

2023 M. METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

9+priedas+(forma+Nr4)+DIEMEDIS

Aiskinamasis+prie+BVA+4+ketv

AIŠK. RAŠTAS 2023 DIEMEDIS

FAR 2023 DIEMEDIS

Forma+Nr2+DIEMEDIS

2023 M. III KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS

Forma Nr2

Veiklos+rezultatų+ataskaita

Finansinės+būklės+ataskaita

20+VSAFAS+4+priedas

Aiškinamasis+raštas

Aiskinamasis+prie+BVA+3

9 priedas forma Nr.4

2023 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti Word formatu

SUTRUMPINTAS 2023 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

parsisiųsti Word formatu

FINANSAVIMO SUMŲ ATASKAITA II KETV.

parsisiųsti Exel formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA II KETV.

parsisiųsti Exel formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2023 II KETV.

parsisiųsti Exel formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA FORMA NR.2

parsisiųsti PDF formatu

MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

II KETV. FORMOS NR. 4 9 PRIEDAS

parsisiųsti PDF formatu

2023 M. AIŠKINAMASIS RAŠTAS I KETV.

parsisisųti Word formatu

2023 M. FINANSAVIMO SUMŲ ATASKAITA I KETV.

parsisiųsti Exel formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA I KETV.

parsisiųsti Exel formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2023 M. I KETV.

parsisiųsti Exel formatu

2022 M. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

parsisiųsti WORD formatu

2022 M. METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

parsisiųsti PDF formatu

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS 2022 M. III KETV.

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2022 M. III KETV.

parsisiųsti PDF formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2022 M. III KETV.

parsisiųsti Exsel formatu

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2022 M. III KETV.

parsisiųsti PDF formatu

FINANSAVIMO SUMŲ ATASKAITA 2022 M. III KETV.

parsisiųsti PDF formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2022 M. II KETV.

parsisiųsti PDF formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2022 M. II KETV.

parsisiųsti Exel formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2022 M. II KETV.

parsisiųsti Exel formatu

FINANSAVIMO SUMŲ ATASKAITA 2022 M. II KETV.

parsisiųsti Exel formatu

FINANSAVIMO SUMOS 2022 M. I KETV.

atsisiųsti Exel formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2022 M. I KETV.

atsisiųsti Exel formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2022 M. I KETV.

atsisiųsti Exel formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2022 M. I KETV.

atsisiųsti PDF formatu

METINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS 2021 M.

atsisiųsti PDF formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021 M. 

atsisiųsti PDF formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021 M. III KETV.

parsisiųsti PDF formatu

FINANSAVIMO SUMOS  2021 M. III KETV.

parsisiųsti PDF formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2021 M. III KETV.

parsisiųsti PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2021 M. III KETV.

parsisiųsi PDF formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021 II KETV.

parsisisųti PDF formatu

FINANSAVIMO SUMOS 2021 M. II KETV.

parsisiųsti PDF formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2021 M. II KETV.

parsisiųsti PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2021 M. II KETV.

parsisiųsti PDF formatu

AIŠKINAMSASIS RAŠTAS 2021 M. I KETV.

parsisiųsti PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2021 M. I KETV.

parsisiųsti PDF formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2021 M. I KETV.

parsisiųsti PDF formatu

FINANSAVIMO SUMOS 2021 M. I KETV.

parsisiųsti PDF formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020 M. IV KETV.

parsisiųsti PDF formatu

PRIEDAS PRIE AIŠKINAMOJO RAŠTO

parsisiųsti PDF formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  2020 m. IV KETV.

parsisiųsti PDF formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2020 M. III KETV.

parsisiųsti Exsel formatu

parsisiųsti PDF formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020 M. III KETV.

parsisiųsti PDF formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2020 M. II KETV.

parsisiųsti Exsel formatu

parsisiųsti Word formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020 M. II KETV.

parsisiųsti Word formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2020 M. I KETV.

parsisiųsti Exsel formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2020 M. I KETV.

parsisiųsti PDF formatu