Informacija apie mokestį už darželį

Tėvelių dėmesiui,

Nuo š.m. gruodžio 1 d. įmokos už vaiko išlaikymą darželyje į apskaitos programą bus keliamos automatiškai

ROBOTUKO pagalba, todėl, siekiant išvengti klaidų, kad įmokos būtų užskaitytos teisingai, atlikdami mokėjimo

pavedimą laikykitės šių nurodymų: Mokėtojo kodą DIE00000 esantį kvite, nurodykite  bankinio mokėjimo pavedimo

langelyje  ĮMOKOS KODAS arba  UNIKALUS MOKĖJIMO KODAS   ir   pervedimo (mokėjimo) paskirtyje

įrašykite vaiko vardą, pavardę ir tą patį mokėtojo kodą DIE00000.

Neįrašius mokėtojo kodo į nurodytus langelius, įmokos nebus užskaitytos.

 

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.  keičiasi mokestis už vaikų maitinimą miesto lopšeliuose-darželiuose

  • Atlyginimas už vaiko išlaikymą susideda iš mokesčio už maitinimą ir mokesčio įstaigos reikmėms.
  • Už kiekvieną mėnesį nustatomas 11,50 Eur mokestis įstaigos reikmėms.
  • Kai vaikas nelanko darželio, mokestis už maitinimą yra nemokamas, pateisinamų dokumentų pristatyti nereikia.
  • Mokestis mokamas už einamąjį mėnesį pagal pasirinktą maitinimų skaičių. Mėnesio gale, pagal vaiko lankomumą, mokestis perskaičiuojamas, permoka perkeliama į kitą mėnesį.
  • Vaikams, ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skiriami nemokami pietūs neskaičiuojant šeimos pajamų.
  • 1 dienos maitinimo kainos lentelėje:
Grupės pavadinimas Pietų moksetis (Eur) 2 kartų maitinimo  mokestis (Eur) 3 kartų maitinimo mokestis (Eur)
1-3 metų vaikams 1,47 2,15 2,83
4-7 metų vaikams 1,68 2,45 3,22

Dėmesio! Nuo mokesčio už maitinimą atleidžiami 100 proc. priešmokyklinio amžiaus vaikai, kai jiems paskirti nemokami pietūs pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą.

 

MOKESČIO UŽ MAITINIMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS:

  • 100 proc. mokesčio lengvata už maitinimą taikoma: vaikams, kuriems nustatytas negalios lygis; socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikams socialinės pašalpos skyrimo laikotarpiu; vaikams iš socialinės rizikos veiksnius patiriančių šeimų, kuriems organizuojami atvejo vadybos procesai; vaikams, atvykusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų, kai neskirta iš valstybės biudžeto kompensacija vaiko tėvams (globėjams) asmeniškai (ši lengvata taikoma 2022 metais); priešmokyklinio amžiaus vaikams, už jiems paskirtus nemokamus pietus pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą.
  • Mokestis už maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse mažinamas 50 procentų: vaikams, kurie turi tik vieną iš tėvų (kitas iš tėvų – miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia, kur esančiu); jei vienas iš tėvų teismo pripažintas neveiksniu), pateikus tai patvirtinančius dokumentus; jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni iki 24 metų, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose, arba vaikai, turintys negalią); jei vienas iš moksleivių ar studentų šeimos tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pagal mokymo įstaigos pažymas); vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka privalomąją karinę tarnybą.

Informacija parengta pagal Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 11 d. sprendimą Nr. 1-234

mokestį už vaiko išlaikymą darželyje pagal  gautą kvitą reikia sumokėti iki kiekvieno mėnesio 27 d. Mokestį galima sumokėti tik internetu. Skiltyje ,,Mokėjimo paskirtis” nurodykite vaiko vardą ir pavardę.

Už vaiko maitinimą ir mokestį įstaigos reikmėms  sumokėti  internetine bankininkyste: 

AB  bankas ,,Swedbank“, banko kodas 73000

Atsiskaitomoji sąskaita LT 357300010002387760 

Įmokos gavėjas –  Panevėžio lopšelis-darželis ,,Diemedis”, įmonės kodas 190418737

Atliekant  mokėjimą būtina  nurodyti:  MOKĖTOJO KODĄ

 

Vaikų atvykusių iš Ukrainos atlyginimo už ugdymą tvarkos pakeitimas

parsisiųsti PDF formatu