COVID-19

Pajutę COVID-19 ligai būdingus simptomus (kosulį, karščiavimą, gerklės ar galvos skausmą ir pan.) gyventojai turėtų likti namuose ir kreiptis į šeimos gydytoją.

Plačiau: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/ministerija-primena-ka-reikia-daryti-pajutus-covid-19-ligos-simptomus

 Lietuvą pasiekus gripo vakcinai – galimybė pasiskiepyti nuo COVID-19 ir gripo vienu metu.

Plačiau:https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/lietuva-pasiekus-gripo-vakcinai-galimybe-pasiskiepyti-nuo-covid-19-ir-gripo-vienu-metu?fbclid=IwAR2LMrSF1lJ1C4zVUkckbD3zokMiZjWe5yiTzAHYFcoKhiV14z8R6amN_Qs

Aktuali informacija dėl ikimokyklinukų testavimo. Vaikai gali būti testuojami greitaisiais antigenų testais (čiulpinukais) jeigu tėveliai pasirašo sutikimus. Vaikai kurie persirgo COVID-19 ir jiems liga buvo nustatyta PGR tyrimu 90 dienų po ligos netestuojami.

parsisiųsti Word formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. RUGPJŪČIO 24 D. SPRENDIMO NR. V-1927 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

atsisiųsti PDF formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. GRUODŽIO 3 D. SPRENDIMO NR. V-2743 „DĖL GREITŲJŲ SARSCOV-2 ANTIGENO TESTŲ, KURIEMS NAUDOJAMI SEILIŲ ĖMINIAI, NAUDOJIMO UGDYMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

parsisiųsti PDF formatu

Nuo vasario 1 d. paviršių tyrimai lopšeliuose-darželiuose nebeatliekami.

2022-01-17 aplinkos paviršių tyrimo išvada – viruso nerasta.

2022-01-03 aplinkos paviršių tyrimo išvada – rasta vienoje grupėje.

Gruodžio 20 d. aplinkos paviršių tyrimo išvada – viruso nerasta.

Įvertinusi klinikinių tyrimų duomenis, Europos vaistų agentūra rekomendavo skiepyti 5–11 metų vaikus „Comirnaty“ vakcina, nes ji veiksmingai apsaugo šios amžiaus grupės asmenis nuo COVID-19 ligos. 5–11 metų vaikų vakcinacija nuo COVID-19 ligos prasidės gruodžio 15–16 dienomis:

  • Registruoti savo vaikus galima internetu www.koronastop.lt arba trumpuoju numeriu 1808.

Panevėžio mieste 5-11 m. vaikai skiepijami tik VšĮ Panevėžio miesto poliklinikoje, adresu Nemuno g. 75, 234 kab. 

  • Vienas iš tėvų (įtėvių), globėjų arba rūpintojų turės kartu su vaiku atvykti į vakcinacijos vietą ir atvykus pateikti savo ir vaiko asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Atvykimas yra traktuojamas kaip sutikimas skiepytis, todėl sutikimo pažymos pildyti nereikės.

5–11 metų amžiaus vaikai bus skiepijami specialiai šiai amžiaus grupei skirta mažesnio tūrio „Comirnaty“ vakcina (gamintojas „BioNTech ir Pfizer“). Vakcina jaunesniems vaikams turi 10 mikrogramų COVID-19 mRNR (veikliosios medžiagos), vaikui bus suleidžiama 0,2 ml tūrio vakcinos dozė. 12 metų ir vyresniems gyventojams skirtose „Comirnaty“ vakcinose yra 30 mikrogramų COVID-19 mRNR, o vienos dozės tūris sudaro 0,3 ml.

Tiek suaugusieji, tiek vaikai yra skiepijami į žasto raumenį, tarp pirmos ir antros „Comirnaty“ vakcinos dozių daroma bent 21 dienos pertrauka.

Gruodžio 06 d. aplinkos paviršių tyrimo išvada:  vienoje grupėje rasta, dvejose grupėse – įtariama COVID-19 ligos atvejis. Kitose grupėse – viruso nerasta.

Lapkričio 08 d. aplinkos paviršių tyrimo išvada – viruso nerasta.

Atmintukai, paaiškinantys kaip reikia elgtis, turėjus didelės rizikos kontaktą su užsikrėtusiuoju COVID-19 liga ugdymo įstaigoje:

  1. Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju turėjo nevakcinuotas arba nepersirgęs ugdymo įstaigos darbuotojas.
  2. Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju turėjo vakcinuotas arba persirgęs ugdymo įstaigos darbuotojas.
  3. Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą.
  4. Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, vidurinio ar pagrindinio mokymo programą.

Spalio 25 d. aplinkos paviršių tyrimo išvada – viruso nerasta.

Spalio 11 d. aplinkos paviršių tyrimo išvada – viruso nerasta.

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimai

NVSC primena, kaip skaičiuojama izoliacija kartu gyvenantiems tėvams ir vaikams
(2021-10-05)

Aktualios nuorodos:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ea60cec0650b11eaa02cacf2a861120c/asr

(izoliacija, 8 ir 9 priedai)

https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/metodine-ir-kita-informacija/metodine-covid-19-valdymo-medziaga-video-ir-kt/ugdymo-istaigu-bendruomenei-apie-covid-19 (algoritmai ir atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus);

Kada kreiptis į NVSC, kada į VSB specialistą (apibendrinta informacija tėvams ir ugdymo įstaigos vadovams): https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/covid-19-atveju-valdymas-mokyklose-kada-iskilus-klausimu-kreiptis-i-nvsc-o-kada-i-mokykla

Norint sutrumpinti izoliacijos laiką: https://nvsc.lrv.lt/sutrumpinti

UGDYMAS IZOLIACIJOS IR GALIMŲ RIBOJIMŲ METU

Pavienėje izoliacijoje esančiam vaikui ar keliems vaikams ugdymas organizuojamas konsultacine forma (numatant individualias vaizdo konsultacijas ir skiriant savarankiškas užduotis).

Ugdymo procesas vaikui, negalinčiam mokytis grupėje dėl izoliacijos, taip pat gali būti tęsiamas organizuojant jį hibridiniu ar mišriu būdais, išskyrus, kai vaikas serga. Vaikui sergant ugdymo procesas jam neorganizuojamas.

Hibridinis mokymo būdas yra organizuojamas tada, kai ugdymo įstaiga (grupė) turi tam tinkamą įrangą ir izoliacijoje yra keletas grupės vaikų  (ne visa grupė).

Jei izoliacijoje yra visa vaikų grupė ir įvestas infekcijų plitimą ribojantis režimas, ugdymas organizuojamas NUOTOLINIU BŪDU.

Atkreipiame dėmesį, izoliacijoje esantiems visiems grupės vaikams (priešmokyklinukams) organizuojant nuotolinį mokymąsi, turi būti laikomasi Priešmokyklinio ugdymo tvarkos apraše (27.3.5. papunktyje) numatytų reikalavimų: „skiria ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau kaip 50 procentų – asinchroniniam ugdymui“.

Neformalus vaikų švietimas vykdomas maksimaliai laikantis grupių izoliacijos (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/400a2fd3203f11eb9604df942ee8e443/asr)

Rugsėjo 27 d. aplinkos paviršių tyrimo išvada – viruso nerasta.

Rugsėjo 13 d. aplinkos paviršių tyrimo išvada – viruso nerasta.

Nuo š. m. rugsėjo 13 d., kas antrą pirmadienį, įstaigoje bus vykdomas aplinkos paviršių tyrimas. Bus tiriami dažniausiai liečiami aplinkos paviršiai – vaikų miegui, valgymui skirtų vietų, žaislų, rūbinių spintelių paviršiai, durų rankenos bei kiti dažnai liečiami paviršiai. 

SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

parsisiųsti Word formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMAS

parsisiųsti PDF formatu

Svarbi informacija apie izoliacijos trukmęhttps://sam.lrv.lt/lt/naujienos/trumpeja-izoliacijos-trukme-specialus-izoliacijos-algoritmas-ugdymo-istaigoms

 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMOhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c51f7f0fbfa11eb9f09e7df20500045

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų” V_2543_keit_20210630

Labai prašome stebėti savo ir vaikų sveikatą. Pasireiškus ligos simptomamas, kreipkitės į šeimos gydytoją. Saugaus, jaukaus švenčių laukimo linki direktorė Audronė

Panevėžio m. savivaldybės puslapyje yra informacija apie ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo perorganizavimą. Taip pat yra pateikta ir apie mokestį ugdymo reikmėms.   Prašome susipažinti. https://www.panevezys.lt/lt/naujienos/ikimokyklinio-ugdymo-istaigos-nzc1.html

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO –VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAI. SUSIPAŽINKITE

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti Word formatu

Susipažinkite, kokiais atvejais tėvams skiriama ligos išmoka už nesergančio vaiko priežiūrą?

parsisiųsti Word formatu

Būkite visi sveiki, laikykitės saugaus atstumo, atvesdami ir pasiimadami vaikus, dėvėkite veido apsaugines kaukes, saugokite save ir dirbančius darbuotojus.

Pagarbiai, direktorė Audronė

 
Gerb. tėveliai, 

Remiantis nauju Vyriausybės nutarimu rekomenduojama ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

parsisiųsti Word formatu

Panevėžio m. savivaldybės puslapyje  www.panevezys.lt yra skelbiama informacija apie CORONOVIRUSO situaciją Panevėžio mieste. 
Prašome susipažinti:

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus sprendimas. Tėveliai, informuokite grupės auklėtoją dėl nuotolinio ugdymo teikimo.

parsisiųsti PDF formatu

Šiuo karantino laikotarpiu vadovaujamės OV 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2543

parsisiųsti PDF formatu

Nedarbingumasir ligos išmokos dėl koronavirtuso: viskas, ką reikia žinoti gyventojams ir gydytojams

parsisiųsti Word formatu

2020-10-28 Aktuali informacija

parsisiųsti

parsisiųsti

parsisiųsti

Gerb. tėveliai,
pablogėjus situacijai dėl COVID-19 šalyje primename: į lopšelį-darželį vesti tik sveikus vaikus, jei grupės rūbinėlėje yra 2 tėveliai – palaukite kol jie išeis, būtina dėvėti kaukes, dezinfekuoti rankas, išlaikyti 2 metrų atsumą. Tėvai, kurių vaikai lanko būrelius, laukia vaikų lauke, prie centrinio įėjimo.
Kai suserga COVID-19 tėtis, mama – būtina vaikui izoliuotis. Nustačius susirgimo atvejį šeimoje, šeima privalo atsakingai informuoti apie atvejį įstaigos vadovą telef.: 867209420, nepavykus susisiekti informuojate ūkvedį telef.: 867423859, ar auklėtoją. (NESVARBU, KAD TAI BŪTŲ SAVAITGALIS AR ŠVENTINĖ DIENA).
Kai suserga vaikas, šeima taip pat privalo atsakingai informuoti apie atvejį įstaigos vadovą telef.: 867209420, nepavykus susisiekti informuojate ūkvedį telef.: 867423859, ar auklėtoją. (NESVARBU, KAD TAI BŪTŲ SAVAITGALIS AR ŠVENTINĖ DIENA). Visi tos grupės vaikai ir darbuotojai izoliuojasi iki atskiro pranešimo. Laikosi gydytojų nurodymų.
Linkiu nesirgti ir išlikti sąmoningiems. Saugokime save ir kitus.
Pagarbiai, direktorė Audronė

Algoritmai

parsisiųsti Word formatu

COVID-19 priemonių planas

parsisiųsti pdf formatu