Korupcijos prevencija

ATSAKINGŲ ASMENŲ UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĖS VYKDYMĄ

Kontaktai

Tel.: (8-45) 420294

El.p.: prevencija@lddiemedis.lt

 

 

2022 M. UGDYMO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

atsisiųsti PDF formatu

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

atsisiųsti pdf formatu

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS PROGRAMA

atsisiųsti pdf formatu

2021 M.UGDYMO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA 

parsisiųsti PDF formatu

BUHALTERĖS ATASKAITA DĖL LĖŠŲ PANAUDOJIMO UŽ 2021-06-30

parsisiųsti Word formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITA UŽ 2020 M.

parsisiųsti PDF formatu

MOKESČIO, NUSTATYTO IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS REIKMĖMS, LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO ATASKAITA UŽ 2020 M.

parsisiųsti PDF formatu

MOKESČIO, NUSTATYTO IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS REIKMĖMS PANAUDOJIMAS (UŽ 2019 M.).

parsisiųsti PDF formatu

MOKESČIO, NUSTATYTO IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS REIKMĖMS, LĖŠŲ PASKIRSTYMO, PANAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JAS  TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

ĮSAKYMAS DĖL PAREIGYBIŲ SĄRAŠO SUDARYMO, KURIOMS SIEKIANT UŽIMTI PAREIGAS, TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI

parsisiųsti PDF formatu