Korupcijos prevencija

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos sukurtoje  antikorupcinio švietimo e. mokymo platformos esančiuose mokymuose https://emokymai.stt.lt/   gali naudotis visi norintys, joje suteikiama teorinė medžiaga su praktiniais pavyzdžiais ir aktualia statistine medžiaga, taip pat po kiekvienos išklausytos temos, atlikus testą yra išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas.

 

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS PROGRAMA

atsisiųsti pdf formatu

MOKESČIO, NUSTATYTO IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS REIKMĖMS, LĖŠŲ PASKIRSTYMO, PANAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JAS  TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

ĮSAKYMAS DĖL PAREIGYBIŲ SĄRAŠO SUDARYMO, KURIOMS SIEKIANT UŽIMTI PAREIGAS, TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI

parsisiųsti PDF formatu

2022 M. UGDYMO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

atsisiųsti PDF formatu

2021 M.UGDYMO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA 

parsisiųsti PDF formatu

BUHALTERĖS ATASKAITA DĖL LĖŠŲ PANAUDOJIMO UŽ 2021-06-30

parsisiųsti Word formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITA UŽ 2020 M.

parsisiųsti PDF formatu

MOKESČIO, NUSTATYTO IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS REIKMĖMS, LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO ATASKAITA UŽ 2020 M.

parsisiųsti PDF formatu

MOKESČIO, NUSTATYTO IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS REIKMĖMS PANAUDOJIMAS (UŽ 2019 M.).

parsisiųsti PDF formatu

Jei Panevėžio lopšelyje-darželyje „Diemedis“ susidūrėte su korupcijos atvejais, darbuotojų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, prašome pranešti už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingam asmeniui – Dianai Baltranienei, direktorės pavaduotojai ugdymui, tel. +370 45 420 995, el. paštu: ld.diemedis@gmail.com užpildant  pranešimą apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą. Pranešėjai, nurodę savo kontaktus, nustatyta tvarka informuojami apie pranešimo gavimą ir jo nagrinėjimo rezultatus. 

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.