Kiti dokumentai

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DIEMEDIS” DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

parsisiųsti Word formatu

NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Word formatu

ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

parsisiųsti Word formatu

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

parsisiųsti Word formatu

DOKUMENTŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

ETIKOS KODEKSAS

parsisiųsti PDF formatu

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKA

parsisiųsti PDF formatu

VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

VAIKŲ SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, KURIEMS REIKIA VARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTIKDYMĄ, TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO IR KINTAMOSIOS DALIES SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

NETIESIOGINIO DARBO SU VAIKAIS VALANDŲ PANAUDOJIMO  TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Word formatu