Informacija

DĖL PAGALBOS ASMENIMS, NUKENTĖJUSIEMS NUO NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ

parsisiųsti pdf formau

 

Prasidėjo išankstinis priėmimas į lopšelį-darželį ,,Diemedis”!

Tėvai gavę iš l-d ,,Diemedis“ informaciją telefonu ar el. paštu apie IŠANKSTINĮ priėmimą į pageidaujamą darželį, per 5 darbo dienas turi ateiti į įstaigą ir pasirašyti Ikimokyklinio ugdymo sutartį. Nepasirašius sutarties, vaiko įregistravimo įrašas iš grupės sąrašo išbraukiamas, jo vieta neišsaugoma.

Jūsų laukiame adresu: Molainių g. 6, Panevėžys, birželio 8-14 dienomis, nuo 9 iki 16 val., pietų pertrauka 12-13 val. Jei dėl svarbių priežasčių negalite atvykti nurodytu laiku, prašome skambinti tel. nr. 845420995.

Direktorė Audronė

 

LOPŠELIS-DARŽELEIS SKELBIA ATRANKĄ LOGOPEDO PAREIGOMS EITI NUO 2022 M. RUGSĖJO 1 D. PAREIGYBĖS APIMTIS – 0,25 ETATO. PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAS 7,44-10,45 BMA, ATSIŽVELGIANT Į DARBO STAŽĄ IR TURIMĄ KVALIFIKACIJĄ. 

DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS VYKSTA IKI 2022 M. BIRŽELIO 3 D.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus: 

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. logopedo išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. kvalifikacinę kategoriją (jei tokią turi) patvirtinančio dokumento kopiją;
  5. gyvenimo aprašymą;
  6. galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Jis su pakviestais pretendentais planuojamas 2022 m. birželio 8 d.

Pasiteirauti tel. (8 45) 420995.

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IR PEDAGOGŲ KŪRYBINIŲ  DARBŲ PROJEKTO- PARODOS

„FLOMASTERIO IR RAŠIKLIO TRANSFORMACIJA“ NUOSTATAI

parsisiųsti Word formatu

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DIEMEDIS” AUDITO RODIKLIO ,,ŠEIMOS IR MOKYKLOS BENDRADARBIAVIMAS UGDYMO PROCESE“ AUDITO ATASKAITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         atsisiųsti PDF formatu

 

Susipažinkite su Švietimo skyriaus parengta informacija dėl mokinių centralizuoto priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklų pirmąsias klases tvarkos 2022 -2023 mokslo metams.

parsisiųsti PDF formatu

1A priedas -1 kl.

1B priedas -1 kl.

 

Sveikiname visus su Rugsėjo 1-ąja- mokslo ir žnių diena ir linkime:

vaikučiams smalsumo, didelių svajonių išsipidymo, atradimo džiaugsmo ir pergalės skonio įveikus kiekvieną aukštumą.

Tėveliams – daug džiugių akimirkų matant tobulėjančius ir augančius savo vaikučius, supratimo,

nuoširdumo, noro bendradarbiauti su darželio bendruomene.

Pedagogams – kantrybės, kūrybiškumo ir įkvėpimo, profesinės sėkmės ir meilės mažiesiems.

Mums visiems – atverti naują mokslo metų puslapį ir su nauja energija, kūrybiškai,

bendruomeniškai pradėti naujus mokslo metus.

Rugsėjo 1-ąją iki 9 val. tėveliai vaikučius gali palydėti iki pat grupės durų. Būtina dėvėti veidą ir nosį dengiančias kaukes, įėjus dezinfekuoti rankas, laikytis saugaus atstumo. Vaikučiams šventė vyks muzikos salėje atskirom grupėm. 

Administracija

 

2021-08-27_15.35_AKTUALI INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ 1

 

Rugsėjo 23 d. Panevėžio Gabrielės Petkevičaitė – Bitės bibliotekos konferencijų salėje vyks lytiškumo paskaita. Registruotis galite facebook puslapyje ,,Mamos varom kavos”. Paskaita nemokama. Plačiau skaitykite      LYTIŠKUMO UGDYMO PASKAITA

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMAS DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE:

pasrsisiųsti Word formatu

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO SAVIVALDYBĖS IR NEVALSTYBINĖSE MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. 1-211 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS:         

                                                                                                                                                                                                                      parsisiųsti Word formatu

 

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinukai, nepriklausomai nuo šeimos pajamų, gaus nemokamą maitinimą. Dėl paramos mokymo reikmenims, reikia pateikti dokumentus.
Apie tai skaitykite:     https://www.panevezys.lt/lt/naujienos/nemokamas-maitinimas-ir-32f9.html

 

UGDYMO ORGANIZAVIMO 2021–2022 MOKSLO METAIS

 

 

OV SPRENDIMAS ,,DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ” NUO 2021-07-01.

parsisiųsti Word formatu

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. 1-424 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LIEPOS 8 D. SPRENDIMO NR. 1-20-20, 2008 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. 1-21-13 1 PUNKTO, 2008 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. 1-22-9, 2009 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. 1-33-8, 2009 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. 1-41-5 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO. 

parsisiųsti PDF formatu