Informacija

Susipažinkite su priešmokyklinio amžiaus vaikų 2020-2021 pavasario atostogų datos pakeitimu.

parsisiųsti PDF formatu

 

Gerb. tėveliai, vaikų lankomumui kai kuriose grupėse pasiekus 50 proc. ir daugiau, rekomenduojame, kad ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programose dalyvautų tik tie vaikai, kurių tėvai patenka į Panevėžio m. Svavivaldybės rašte įvardintas prioritetines grupes. Prašome Jūsų sąmoningumo.  Susipažinkite.

parsisiųsti PDF formatu

Lapšelio-darželio darbas nuo gruodžio 16 d. Susipažinkite.

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

 

Būsimų pirmokų tėvelių dėseiui, susipažinkite su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus tvarka priimant į 1-ąsias klases.

Priėmimas į 1 kl.

1A priedas -1 kl.

1B priedas -1 kl.

2020-11-19

Susipažinkite su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

parsisiųsti Word formatu

2020-11-18

Gavus NVSC Panevėžio departamento pranešimą ,,Dėl siūlymo taikyti plitimą ribojantį režimą”, informuojame, kad 11 gr. vaikučiai ir PU mokytojos padėjėja saviizoliuojasi nuo 2020-11- 16 iki 2020-11- 23 imtinai. Susipažinkite su pranešimu.

parsisiųsti Word formatu

2020-11-16

Gerb. tėveliai, nuo š. m. lapkričio 16 d. uždaroma 11 gr. dėl tiesioginio kontakto su sergančiu COVID-19 darbuotoju. 11 gr. ugdymas vyks nuotoliniu būdu. Rekomenduojame, jei tik yra minimaliausia galimybė – neleisti vaiko į ugdymo įstaigą, likite namuose.

Pagarbiai, direktorė Audronė

 

2020-10-30

Gerb. tėveliai,

nuo š. m. lapkričio 3 d. tėvai į lopšelio-darželio patalpas neįleidžiami. Prašome skambinti grupės telefonu ir palaukti prie lauko durų, kol ateis IU/PU mokytoja.

Vaikams tambūre bus matuojama kūno temperatūra. Prašome vaikus atvesti iki 9 val.

Pagarbiai, direktorė Audronė

 

2020-10-30

Mokinių priėmimas į Panevėžio miesto savivaldybės 1-ąsias klases prasidės nuo 2021 m.sausio 5 d.

parsisiųsti Word formatu

priedas, parsisiųsti Word formatu

priedas, parsisiųsti Word formatu

 

Atnaujinti 2020-08-26

Sveiki, besirengiantys pasitikti Rugsėjį!

Rugsėjis… Margaspalvių jurginų galvos siūbuoja vėjyje – rugsėjis. Virpulys vis dažniau nubėga medžių viršūnėmis – rugsėjis.

                Atsižvelgiant į epideminę situaciją šiais metais, Mokslo ir žinių dienos šventės, masinio renginio atsisakyta. Jūsų vaikučiai su auklėtojomis šią dieną švęs grupėse, o esant geram orui ir lauke. 

Direktorė

 

Atnaujinta 2020-08-25

Informacija tėvams, kurių vaikai pirmą kartą, nuo rugsėjo 1 d.,

ateis į lopšelį-darželį

 10 gr. tėveliai su vaikais rugpjūčio 31 d. 10 val.  kviečiami į susitikimą su grupės darbuotojais. Susitikimas vyks lopšelio-darželio muzikos salėje. 

7 gr. tėvai  rugpjūčio 31 d. 10 val. 15 min. kviečiami į susitikimą su grupės darbuotojais. Susitikimas vyks 7 gr. patalpose. 

4 gr. tėveliai apie susitikimą bus informuoti grupės feisbuko paskyroje.

Visi kiti, prmą kartą ateinatys į lopšelį-darželį,  rugsėjo1 d. atvyksta iki 8. val. 30 min.  Tėvai su vaikais bus sutinkami lopšelio-darželio foje. 

Prašome neužmiršti užsidėti veido apsaugines kaukes ir atsivesti   vaikus, neturinčius karščiavimo ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių.  

 

Informacija  tėvams apie  prisijungimą  prie elektroninio dienyno ,,Mūsų darželis”.

parsisiųsti Word formatu

Priminimas dėl priešmokyklinukų nemokamų pietų. 

parsisiųsti Word formatu

Informacija dėl vaikų sveikatos pažymėjimų.

parsisiųsti Word formatu

Informacija dėl nemokamų pietų priešmokyklinukams ir pirmokams nuo 2020-09-01. Susipažinkite.

parsisiųsti Word formatu

Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų                            

parsisiųsti Word formatu

 

Atnaujinta 2020-06-17

Gerb. tėveliai, susipažinkite su Panevėžio m. savivaldybės išaiškinimu dėl mokesčio įstaigos reikmėms nuo š. m. birželio 17 d.

parsisiųsti Word formatu

 

Atnaujinta 2020-06-09

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas.

parsisiųsti Word formatu

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-05 įsakymas Nr.A-459 ,,Dėl Panevėžio miesto savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą(si) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašo patvirtinimo”.

parsisiųsti PDF formatu

 

Atnaujinta 2020-06-05

Būsimų Diemediečių tėvelių dėmesiui,

tėveliai, kurie gavote pranešimus dėl priėmimo į darželį, prašome š. m. 9 – 15 d. nuo 8 – 17 val., pietų pertrauka 12-13 val., ateiti į darželį pasirašyti sutartį.

Su savimi turėkite vaiko gimimo liūdijimą (kopiją).

Direktorė

Atnaujinta 2020-06-04

Panevėžio miesto savivaldybės premijos ,,Metų mokytojas” skyrimo nuostatai.

parsisiųsti Word formatu

Atnaujinta 2020-05-29

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Diemedis” darbo 2020 metų vasarą organizavimo tvarka.

parsisiųsti Word formatu

Įsakymas ,,Dėl Panevėžio lopšelio-darželio ,,Diemedis” darbo 2020 metų vasarą organizavimo tvarkos aprašo IV skyriaus 18 punkto naikinimo”

parsisiųsti PDF formatu

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 1-93 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMU

NR. 1-312, PAKEITIMO IR ATLEIDIMO NUO MOKESČIO ĮSTAIGOS REIKMĖMS KARANTINO PASKELBIMO LAIKOTARPIU“ PAKEITIMO

arsisiųsti Word formatu

Atnaujinta 2020-05-19

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. V-582 ,,Dėl rekomendacijų mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, įtariant galimą smurtą artimoje aplinkoje patvirtinimo”.

parsisiųsti PDF formatu

Atnaujinta 2020-05-08

Atnaujinta 2020-04-30

Informacija tėvams  dėl mokesčio už darželį karantino laikotarpiu..

parsisiųsti Word formatu

Kviečiame visus Panevėžio miesto pedagogus dalyvauti parodoje ,,Margučių žavesy”.

parsisiųsti Word formatu

Lopšelio-darželio ,,Diemedis” nuotolinio ugdymo tvarka.

parsisiųsti Word formatu

  Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vykdymo nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu nuo 2020 kovo 30 d. iki koronaviruso karantino laikotarpio pabaigos.

ĮSAKYMAS atsiųsti PDF formatu

Sveiki,

„Renkuosi mokyti!“ ir VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ parengė: rekomendacijas tėvams, mokytojams ir mokiniams.

KĄ VEIKTI?

Galite parsisiųsti adresu: https://mtc.lt/attachments/article/643/RM_Ka_veikti.pdf

Gražių dienų.

Direktorė

Atnaujinta 2020-03-17

Karantino metu „Tėvų linija veikia įprastai – darbo dienomis 11–13 val. ir 17–21 val.

parsisiųsti Word formatu

Atnaujinta 2020-03-13

Gerb. tėveliai,

Atsižvelgiant į valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų centro sprendimą, nuo kovo 13 d. rekomenduojama mokiniams neiti į ugdymo įstaigas, o nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. privalomai stabdomas ugdymo, mokymo ir studijų procesas visose švietimo įstaigose – darželiuose, mokyklose, universitetuose, kolegijose, dienos ir užimtumo centruose, neformaliojo švietimo įstaigose.

Direktorė

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS. SUSIPAŽINKITE.

ĮSAKYMAS

Atnaujinta 2020-02-04

Gerb. tėveliai ir svečiai,

Dėl koronaviruso plitimo grėsmės šalyje, lopšelyje-darželyje nevyks masiniai renginiai. Norėdami išvengti atsitiktinių kontaktų koridoriuose, labai prašome vaikučius atvesti ir pasiimti per grupių laiptynes. Ačiū už supratingumą. 

Direktorė

 

Atnaujinta 2020-01-08

Gerb. tėveliai,

Atnaujinta ir papildyta 2020 m. vasaros darbo tvarka. Prašome susipažinti.

2020 m. VASAROS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

Atnaujinta 2020-01-07

MOKESČIO ĮSTAIGOS REIKMĖMS PANAUDOJIMAS UŽ 2019 M.

parsisiųsti Exsel formatu

Atnaujinta 2020-01-06

Gerb. tėveliai,

Vaikų Kalėdinė svajonė, įsigyti lego stalą, po truputį pildosi. Vienoje koridoriaus nišoje (I a.), bus įrengta lego žaidimų sala. Jau nupirktos lego kaladėlės, lego stalas. Užsakyta apsauga radiatoriams. Bus įrengtas apšvietimas, paklota nauja kiliminė danga. Tikimės žaidimų erdvę atverti iki kovo mėn.

Direktorė

 

Sveikiname, Sofiją Sauchataitę dalyvavusią Baltijos šalių vaikų ir jaunimo

populiariosios muzikos atlikėjų festivalyje-konkurse

,,Dainuok, žiemužėle 2019″ ir laimėjusią IV vietą.

Direktorė

 

 

Visiems, visiems dėkoju už dalyvavimą Kalėdinėje mugėje. Ačiū už originalius žaisliukus. Ačiū už Jūsų dosnumą. Ačiū už nuotaikingą prekybą. Jūsų dėka, galėsime išpildyti vaikų svajonę, nusipirkti Lego stalą. Jūsų geranoriškumo ir pastangų dėka į Kalėdinį namelį sukrito net 446,17 eurų. Gražių švenčių.

Direktorė

Atnaujinta 2019-11-27

Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. 1-293 pakeitė Atlyginimo už vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312.

Prašome susipažinti su sprendimu.

parsisiųsti Word formatu

                                                                                                                                                                                   

INFORMACIJA  TĖVELIAMS

PROFILAKTINIS VAIKŲ SVEIKATOS PATIKRINIMAS

INFORMACIJA APIE VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĄ,  BEI INSTRUKCIJA,  KAIP TĖVAI GALI ATSISPAUSDINTI PAŽYMĄ

parsisiųsti Word formatu

INFORMACIJA KAIP PERŽIŪRĖTI VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMĄ PAGAL PAŽYMOS PERŽIŪROS KODĄ

parsisiųsti PDF formatu

 

GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS 2019-2020 M.M.

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 d. sausio 29 d.sprendimu „Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr.1-424″, pakeitimo”  ir nauja Lietuvos higienos norma ikimokyklinėms įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-01-26 įsakymu Nr. V-93,

Lopšelyje-darželyje nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. veikia  11 grupių :    dvi  2–3 metų amžiaus vaikams, dvi 1-7 metų amžiaus vaikams, viena 2–7 metų amžiaus vaikams,  trys ikimokyklinio ugdymo grupės  3–6 metų amžiaus vaikams, viena 5-6 metų amžiaus vaikams, dvi priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės.

Vaikų skaičius grupėse :

nuo 1 iki 2 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius -8, maksimalus-10.

nuo 1 iki 7 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius -10, maksimalus -12.

nuo 2 iki 3 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius -9, maksimalus-15.

nuo 2 iki 7 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius -14, maksimalus -16.

nuo 3 iki 6 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius -17, maksimalus -20.

priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius -18, maksimalus -20.

VAIKŲ REGISTRACIJOS Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES NAUDOTOJO VADOVAS TĖVAMS

parsisiųsti PDF formatu

ATSISKAITYMAS UŽ VAIKŲ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,DIEMEDIS”

Atsiskaitymo lapeliai už vaikų išlaikymą pateikiami grupių auklėtojams ne vėliau, kaip iki  einamo mėnesio 15 d. 

Atsiskaityti už vaiko išlaikymą galima banko pavedimu į lopšelio-darželio ,,Diemedis” atsiskaitomąją sąskaitą

AB SWED BANKE  Nr. LT357300010002387760, pavedime būtina nurodyti vaiko tabelio numerį ir grupę;