Atnaujinta 2018-07-04

INFORMACIJA APIE VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĄ,  BEI INSTRUKCIJA,  KAIP TĖVAI GALI ATSISPAUSDINTI PAŽYMĄ

parsisiųsti Word formatu

INFORMACIJA KAIP PERŽIŪRĖTI VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMĄ PAGAL PAŽYMOS PERŽIŪROS KODĄ

parsisiųsti PDF formatu

 

GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS 2017-2018 M.M.

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 d. sausio 29 d.sprendimu „Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr.1-424", pakeitimo"  ir nauja Lietuvos higienos norma ikimokyklinėms įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-01-26 įsakymu Nr. V-93,

Lopšelyje-darželyje nuo 2018 m. sausio 1 d. veikia  11 grupių :  viena 1-2 metų amžiaus vaikų grupės, viena  2–3 metų amžiaus vaikų grupė, viena 1-7 metų amžiaus vaikams, dvi 2–7 metų amžiaus vaikų grupės,  trys  ikimokyklinio 3–6 metų amžiaus vaikų grupės, viena 5-6 metų amžiaus vaikų grupė,  dvi priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės.

Vaikų skaičius grupėse :

nuo 1 iki 2 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius -8, maksimalus-10.

nuo 1 iki 7 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius -10, maksimalus -12.

nuo 2 iki 3 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius -9, maksimalus-15.

nuo 2 iki 6 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius -14, maksimalus -16.

nuo 3 iki 6 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius -17, maksimalus -20.

priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius -18, maksimalus -20.

 

VAIKŲ REGISTRACIJOS Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES NAUDOTOJO VADOVAS TĖVAMS

parsisiųsti PDF formatu

ATSISKAITYMAS UŽ VAIKŲ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,DIEMEDIS"

Atsiskaitymo lapeliai už vaikų išlaikymą pateikiami grupių auklėtojoms ne vėliau, kaip iki  einamo mėnesio 15 d. 

Nuo 2017 m. liepos 1 d. lopšelio-darželio ,,Diemedis" kasa  nebeveikia.

Atsiskaityti už vaikų išlaikimą galima:

1. banko pavedimu į lopšelio-darželio ,,Diemedis" atsiskaitomąją sąskaitą AB SWED BANKE  Nr. LT357300010002387760, pavedime būtina nurodyti vaiko tabelio numerį ir grupę;

2. naudojantis UAB  ,,Perlo paslaugos"  atsiskaitomąja paslauga. Atsiskaityti būtina ne vėliau, kaip iki einamo mėnesio 25 d.