Atnaujinta 2019-11-27

Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. 1-293 pakeitė Atlyginimo už vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312.

Prašome susipažinti su sprendimu.

parsisiųsti Word formatu

                                                                                                                                                                                   

 

INFORMACIJA  TĖVELIAMS

PROFILAKTINIS VAIKŲ SVEIKATOS PATIKRINIMAS

INFORMACIJA APIE VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĄ,  BEI INSTRUKCIJA,  KAIP TĖVAI GALI ATSISPAUSDINTI PAŽYMĄ

parsisiųsti Word formatu

INFORMACIJA KAIP PERŽIŪRĖTI VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMĄ PAGAL PAŽYMOS PERŽIŪROS KODĄ

parsisiųsti PDF formatu

 

GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS 2019-2020 M.M.

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 d. sausio 29 d.sprendimu „Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo, patvirtinto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr.1-424", pakeitimo"  ir nauja Lietuvos higienos norma ikimokyklinėms įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-01-26 įsakymu Nr. V-93,

Lopšelyje-darželyje nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. veikia  11 grupių :    dvi  2–3 metų amžiaus vaikams, dvi 1-7 metų amžiaus vaikams, viena 2–7 metų amžiaus vaikams,  trys ikimokyklinio ugdymo grupės  3–6 metų amžiaus vaikams, viena 5-6 metų amžiaus vaikams, dvi priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės.

Vaikų skaičius grupėse :

nuo 1 iki 2 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius -8, maksimalus-10.

nuo 1 iki 7 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius -10, maksimalus -12.

nuo 2 iki 3 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius -9, maksimalus-15.

nuo 2 iki 7 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius -14, maksimalus -16.

nuo 3 iki 6 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius -17, maksimalus -20.

priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius -18, maksimalus -20.

 

VAIKŲ REGISTRACIJOS Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES NAUDOTOJO VADOVAS TĖVAMS

parsisiųsti PDF formatu

ATSISKAITYMAS UŽ VAIKŲ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,DIEMEDIS"

Atsiskaitymo lapeliai už vaikų išlaikymą pateikiami grupių auklėtojams ne vėliau, kaip iki  einamo mėnesio 15 d. 

Atsiskaityti už vaiko išlaikymą galima banko pavedimu į lopšelio-darželio ,,Diemedis" atsiskaitomąją sąskaitą AB SWED BANKE  Nr. LT357300010002387760, pavedime būtina nurodyti vaiko tabelio numerį ir grupę;