Atnaujinta 2019-03-01

ADMINISTRACIJA

Direktorė Asta Radžiūnienė 

El. p. ld.diemedis@gmail.com,  tel. 8 656 74269

Gyvenimo aprasymas  

2019 m. vertinimo užduotys

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Navašinskienė el.p.: ld.diemedis@gmail.com, tel.: 8 656 74269

1978 m. baigė ŠPI Klaipėdos ikimokyklinio auklėjimo fakultetą, įgijo ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos specialybę.
1998 m. baigė ŠU pradinio mokymo pedagogikos studijų programą. Suteiktas socialinių mokslų (edukologijos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.

 Lopšelyje-darželyje ,,Diemedis" direktoriaus pavaduotoja ugdymui dirba nuo 2004-09-01.

 

Buhalterė Kristina Jankovskaja, el.p.: ld.diemedis@gmail.com, tel.: 8 45 420995.

 

Ūkvedė Vida Balakaitė, el.p.: ld.diemedis@gmail.com, tel.: 8 45 420995.

 

Vaikų maitinimo ir higienos organizatorė  Vilma Tvarijonienė, el.p.: ld.diemedis@gmail.com, tel.: 8 45 420995.