Administracija

Atnaujinta 2021-01-18

ADMINISTRACIJA

Direktorius Audronė Mikolajūnienė

El. p. ld.diemedis@gmail.com,  tel. 8 656 74269

Gyvenimo aprašymas

Vadovo 2020 metų veiklos ataskaita

parsisiųti PDF formatu

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Navašinskienė el.p.: ld.diemedis@gmail.com, tel.: 8 656 74269

1978 m. baigė ŠPI Klaipėdos ikimokyklinio auklėjimo fakultetą, įgijo ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos specialybę.
1998 m. baigė ŠU pradinio mokymo pedagogikos studijų programą. Suteiktas socialinių mokslų (edukologijos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.

Lopšelyje-darželyje ,,Diemedis” direktoriaus pavaduotoja ugdymui dirba nuo 2004-09-01.

 

Vyr. buhalterė Kristina Jankovskaja, el.p.: ld.diemedis@gmail.com, tel.: 8 45 420995.

 

Ūkvedė Vida Balakaitė, el.p.: ld.diemedis@gmail.com, tel.: 8 45 420995.

 

Vaikų maitinimo ir higienos administratorė  Sigita Sosnovskienė, el.p.: ld.diemedis@gmail.com, tel.: 8 45 420995.