Administracija

 

Direktorė Audronė Mikolajūnienė

El. p. ld.diemedis@gmail.com,  tel. +370 45 420995

Gyvenimo aprašymas

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                         Ūkvedė

Diana Baltranienė                                                                                                          Vida Balakaitė

el.p.: ld.diemedis@gmail.com,                                                                                                      el. p.: ld.diemedis@gmail.com

 tel.: +370 656 74269                                                                                                              ☎ tel.: +370 45 420995

 

                                         Vaikų maitinimo ir higienos administratorė 

                                         Sigita Sosnovskienė,

                                                 el.p.: ld.diemedis@gmail.com,

                                                 ☎ tel.: +370 45 420995.