Atnaujinta 2019-03-01

ADMINISTRACIJA

Direktorė Asta Radžiūnienė 

II vadybinė kvalifikacinė kategorija, 2008 m., patvirtinta 2015 m.

El. p. ld.diemedis@gmail.com,  tel. 8 656 74269

Gyvenimo aprasymas  

2019 m.Veiklos vertinimo užduotys

parsisiųsti Word formatu

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Navašinskienė el.p.: ld.diemedis@gmail.com, tel.: 8 656 74269, II vadybine kvalifikacinė kategorija, 2008 m., patvirtinta 2015 m.

1978 m. baigė ŠPI Klaipėdos ikimokyklinio auklėjimo fakultetą, įgijo ikimokyklinio auklėjimo pedagogikos ir psichologijos specialybę.
1998 m. baigė ŠU pradinio mokymo pedagogikos studijų programą. Suteiktas socialinių mokslų (edukologijos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.

 Lopšelyje-darželyje ,,Diemedis" direktoriaus pavaduotoja ugdymui dirba nuo 2004-09-01.

 

Buhalterė Kristina Jankovskaja, el.p.: ld.diemedis@gmail.com, tel.: 8 45 420995.

 

Ūkvedė Vida Balakaitė, el.p.: ld.diemedis@gmail.com, tel.: 8 45 420995.

 

Vaikų maitinimo ir higienos specialistė Vilma Tvarijonienė, el.p.: ld.diemedis@gmail.com, tel.: 8 45 420995.