Administracija

 

Direktorė Audronė Mikolajūnienė

El. p. ld.diemedis@gmail.com  

Tel. + 370 45 420 294

Gyvenimo aprašymas

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                         Ūkvedė

Diana Baltranienė                                                                                                          Vida Balakaitė

El. p. ld.diemedis@gmail.com                                                                                                     El. p.: ld.diemedis@gmail.com

 Tel. + 370  45 420 995                                                                                                      ☎ Tel. + 370 45 420 995