Darbuotojai

        BENDRUOMENĖ
Lopšelyje-darželyje kuriamas mikroklimatas, kuriame vyrauja bendravimas ir bendradarbiavimas, tenkinami ugdytinių ir tėvų poreikiai, užtikrinamas vaikų fizinis ir psichologinis saugumas. Sudaromos sąlygos bendruomenės narių savirealizacijai. Bendruomenės nariai yra skatinami, pripažįstami ir vertinami, vyksta šventės ir renginiai su vaikais, tėvais ir darbuotojais.

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas specialybė Kvalifikacinė kategorija Pareigos
1. Audronė

Mikolajūnienė

Aukštasis universitetinis Muzikonis ugdymas

Edukologija

Mokytoja metodininkė Direktorė
2. Diana Batranienė Aukštasis universitetinis Ikimokyklinis ugdymas

Edukologija

Mokytoja metodininkė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Irena-Nijolė Dalindienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Vyresnioji mokytoja IU mokytoja
4. Rasa Kisielienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja IU mokytoja
5. Sigutė Podelienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Vyresnioji mokytoja IU mokytoja
6. Albina Skvarnavičienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Vyresnioji mokytoja IU mokytoja
7. Jūratė Mackevičiūtė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Vyresnioji mokytoja IU mokytoja
8. Raminta Užusienienė Aukštasis universitetinis Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

Mokytoja metodininkė IU mokytoja
9. Audronė Verikienė Aukštasis universitetinis Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė IU mokytoja
10. Rita Kuzmaitė Aukštasis universitetinis Ikimokyklinis ugdymas

Edukologija

Mokytoja metodininkė IU mokytoja
11. Valerija Navaruckienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Vyresnioji mokytoja IU mokytoja
12. Jolanta Ragauskienė Aukštasis universitetinis Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja metodininkė IU mokytoja
13. Dangira Matuzienė Aukštasis universitetinis Ikimokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja IU mokytoja
14. Angelė Šenauskienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja metodininkė IU mokytoja
15. Vilma Dargelienė Aukštasis universitetinis Ikimokyklinis ugdymas PU mokytoja ekspertė PU mokytoja
16. Edita Maminskienė Aukštasis universitetinis Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja metodininkė PU mokytoja
17.  Giedrė Aleknienė Aukštasis universitetinis Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja PU mokytoja
18. Jurgita Velykytė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Vyresnioji mokytoja IU mokytoja
19. Asta Maminskaitė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja IU mokytoja
20. Eglė Valuntienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Vyresnioji mokytoja IU mokytoja
21. Rūta Katinė Vidurinis Mokytojas be kvalifikacijos Mokytoja IU mokytoja
22. Rūta Ramoškienė Aukštasis universitetinis Muzikos mokytoja Mokytoja Meninio ugdymo mokytoja
23. Viktorija Šatinskienė Aukštasis universitetinis Specialusis ugdymas Vyresnioji logopedė Logopedė
24. Ingrida Petrulienė Aukštasis universitetinis Specialioji pedagogika Logopedė Logopedė
25. Erika Merkienė Aukštasis universitetinis Specialioji pedagogika Spec. pedagogė Spec. pedagogė