Darbuotojai

      Atnaujinta 2021-09-01
    BENDRUOMENĖ
Lopšelyje-darželyje kuriamas mikroklimatas, kuriame vyrauja bendravimas ir bendradarbiavimas, tenkinami ugdytinių ir tėvų poreikiai, užtikrinamas vaikų fizinis ir psichologinis saugumas. Sudaromos sąlygos bendruomenės narių savirealizacijai. Bendruomenės nariai yra skatinami, pripažįstami ir vertinami, vyksta šventės ir renginiai su vaikais, tėvais ir darbuotojais.

    PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Kvalifikacinė kategorija

Pareigos

1. Audronė Mikolajūnienė Aukštasis universitetinis Muzikinis ugdymas

Edukologija

Mokytoja

metodininkė

Direktorė
2. Diana Baltranienė Aukštasis universitetinis

 

Ikimokyklinis ugdymas

Edukologija

Mokytoja metodininkė Direktoriaus

pav. ugdymui

3. Irena-Nijolė Dalindienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Vyresnioji mokytoja IU mokytoja
4. Rasa Kisielienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja IU ir PU mokytoja
5. Sigutė Podelienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Vyresnioji mokytoja IU mokytoja
6. Albina Skvarnavičienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Vyresnioji mokytoja IU mokytoja
7. Jūratė Mackevičiūtė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Vyresnioji mokytoja IU mokytoja
8. Raminta Užusienienė Aukštasis universitetinis Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

Mokytoja  metodininkė

 

IU mokytoja
9. Audronė Verikienė Aukštasis universitetinis Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja ekspertė IU mokytoja
10. Diana Masiulienė Aukštasis universitetinis Ikimokyklinis ugdymas

Edukologija

Mokytoja IU mokytoja
11. Valerija Navaruckienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Vyresnioji mokytoja IU mokytoja
12. Jolanta Ragauskienė Aukštasis universitetinis Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja metodininkė IU mokytoja
13. Dangira Matuzienė  Aukštasis universitetinis Ikimokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja IU mokytoja
14. Angelė Šenauskienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja metodininkė IU mokytoja
15. Vilma Dargelienė Aukštasis universitetinis Ikimokyklinis ugdymas Priešmok. ugd. pedagogė ekspertė PU mokytoja
16. Edita Maminskienė Aukštasis universitetinis Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja

metodininkė

PU mokytoja
17. Rūta Ramoškienė Aukštasis universitetinis Muzikos mokytoja Mokytoja

 

Meninio ugdymo mokytoja
18. Giedrė Aleknienė Aukštasis universitetinis Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

 Vyresnioji mokytoja PU mokytoja
19. Jurgita Velykytė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Vyresnioji mokytoja IU mokytoja
20. Asta Maminskaitė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Vyresnioji mokytoja IU mokytoja
21. Eglė Valuntienė Aukštasis  Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja  IU mokytoja
22.

 

23.

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktorija Šatinskienė

 

Ingrida Petrulaitienė

 

Erika Merkienė

 

 

 

 

 

 

 

 

Aukštasis universitetinis

Aukštasis

universitetinis

Aukštasis universitetinis

 

 

 

 

 

 

 

 

 Specialusis ugdymas

Specialioji pedagogika

 

Specialioji 

pedagogika

 

 

 

 

 

 

 

Vyresnioji logopedė

 

Logopedė

 

Spec. pedagogė

 

 

 

 

 

 

 

 

Logopedė

 

Logopedė

 

Spec. pedagogė