Atnaujinta 2020-02-01
    BENDRUOMENĖ
    Lopšelyje-darželyje kuriamas mikroklimatas, kuriame vyrauja bendravimas ir bendradarbiavimas, tenkinami ugdytinių ir tėvų poreikiai, užtikrinamas vaikų fizinis ir psichologinis saugumas. Sudaromos sąlygos bendruomenės narių savirealizacijai. Bendruomenės nariai yra skatinami, pripažįstami ir vertinami, vyksta šventės ir renginiai su vaikais, tėvais ir darbuotojais.

    DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Kvalifikacinė kategorija

Pareigos

1.

Audronė Mikolajūnienė

Aukštasis

IMuzikinis ugdymas

Edukologė

Mokytoja

metodininkė

Direktorė

2.

Vida Navašinskienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

II vadybinė

kategorija

Direktoriaus

pav. ugdymui

3.

Irena-Nijolė Dalindienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

4. 

Rasa Kisielienė Spec. vidurinis ikimokyklinis ugdymas  Auklėtoja Auklėtoja

5.

Sigutė Podelienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

6.

Albina Skvarnavičienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

7.

Jūratė Mackevičiūtė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

8.

Raminta Užusienienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

Auklėtoja  metodininkė

 

Auklėtoja

9.

Audronė Verikienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja metodininkė

Auklėtoja

10.

Diana Baltranienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja metodininkė

 

Auklėtoja

Priešmok. ugd. pedagogė

11.

Valerija Navaruckienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

12.

Jolanta Ragauskienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja metodininkė

Auklėtoja

13.

Dangira Matuzienė

Aukštesnysis Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

14.

Angelė Šenauskienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

15.

Vilma Dargelienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Priešmok. ugd. pedagogė ekspertė

Priešmok. ugd. pedagogė

16.

Edita Maminskienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtoja metodininkė

Priešmok. ugd. pedagogė

17. Rūta Kriščiūnaitė

Aukštasis

Muzikos mokytoja

Mokytoja

 

Meninio ugdymo mokytoja

18.

Giedrė Aleknienė Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Auklėtoja

Priešmok. ugd. pedagogė

19.

Jurgita Velykytė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas  Vyr. auklėyoja Auklėtoja

20.

Asta Maminskaitė Aukštasis 

Ikimokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Vyr. auklėtoja Auklėtoja

21.

Zita Krupickienė Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Vyr. auklėtoja Auklėtoja
22. Viiktorija Šatinskienė Aukštasis Spec. ugdymas

 

Logopėdė

 

 

Logopėdė

Spec. pedagogė