Grupės

      Lopšelyje-darželyje veikia:

      4 ikimokyklinio ugdymo (IU) grupės (lopšelinio amžiaus vaikams):

3 gr. dirba  IU vyr. mokytoja Dangira Matuzienė, IU mokytoja Eglė Valuntienė.

4 gr. dirba IU mokytoja Jolanta Ragauskienė, IU vyr. mokytoja Valerija Navaruckienė;

7 gr. dirba IU mokytoja metodininkė Angelė Šenauskienė, IU vyr. mokytoja Asta Maminskaitė;

10 gr. dirba IU mokytoja ekspertė Audronė Verikienė, IU mokytoja metodininkė Rita Kuzmaitė

 

      4 ikimokyklinio ugdymo (IU) grupės :

1 gr. dirba IU mokytoja metodininkė Raminta Užusienienė, IU mokytoja Eglė Valuntienė;

2 gr. dirba IU vyr. mokytoja Sigutė Podelienė, IU vyr. mokytoja Valerija Navaruckienė;

5 gr. dirba IU vyr. mokytoja Nijolė Dalindienė, IU vyr. mokytoja Albina Skvarnavičienė;

8 gr. dirba IU mokytoja Rasa Kisielienė, IU mokytoja metodininkė Rita Kuzmaitė;

9 gr. dirba IU vyr. mokytoja Jūratė Mackevičiūtė, IU vyr. mokytoja Asta Maminskaitė

 

      2 priešmokyklinio ugdymo (PU) grupės:

11 gr. dirba PU mokytoja ekspertė Vilma Dargelienė,  

 PU vyr. mokytoja Giedrė  Aleknienė; 

12   grupėje dirba PU mokytoja  metodininkė Edita Maminskienė;

PU vyr. mokytoja Giedrė  Aleknienė.

GRUPIŲ DARBO LAIKAS 7.00-17.48 VAL.