Priešmokyklinis ugdymas

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Diemedis” priešmokyklinio ugdymo planas 2023-2024 m. m.

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DIEMEDIS” PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLANAS 2022-2023 m. m.

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DIEMEDIS“ 2022–2024 METŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „DIEMEDIS” PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VAIKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

                                                                                                                                                         parsisiųsti Word formatu

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS (Suvestinė redakcija nuo 2023-09-01 iki 2024-08-31).