Programa ,,KIMOCHIS“

SOCIALINIS-EMOCINIS UGDYMAS (PROGRAMA „KIMOCHIS“)

„Kimochis” (japonų k. kimochi reiškia „jausmas“). Tai paprasta ir efektyvi ugdymo programa, kur smagios, įtraukiančios ir inovatyvios veiklos padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir  išmokti spręsti sudėtingas socialines-emocines situacijas. Kimochiai – skirtingus charakterius turičios lėlytės. Spalvingi Kimočių charakteriai – tai nuolat besimainančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga Katė, nuolat nerimaujanti Balandė Meilė ir išdykusi Lipšniakojė.

Socialinio-emocinio ugdymo užsiėmimai organizuojami kiekvienoje amžiaus grupėje.

  • Kimochis užsiėmimai organizuojami tris kartus per savaitę po 10–15 minučių. 
  • Kimochis programa skirta:
    • ugdyti emocinį intelektą;
    • skatinti pozityvų elgesį;
    • lavinti bendradarbiavimo įgūdžius;
    • lavinti vaiko charakterį.

Kiekvienas personažas slepia kokį nors jausmą (mažas pagalvėles, kurių vienoje pusėje užrašytas jausmo pavadinimas („laimingas“, „liūdnas“, „paikas“, „drąsus“, „išdidus“, „malonus“ ir t. t.), kitoje – nupiešta atitinkama veido išraiška).

Žaislai „Kimoči“ padeda kalbėtis apie jausmus, kuriuos vaikai mokosi pažinti, pavadinti ir valdyti, konstruktyviai bendrauti. „Kimoči“ padeda aptarti įvairias gyvenimiškas situacijas, per kurias jaučiami skirtingi jausmai (pyktis, džiaugsmas, baimė, nusivylimas, pasididžiavimas, kaltė ir kt.).

Kiekvieno Kimočių susitikimo metu aptariamas naujas jausmas, atkuriamos realios gyvenimo situacijos bei suteikiama galimybė mokytis, kaip elgtis, ką sakyti sudėtingose situacijose. Žaidimai (vaidimai su Kimočiais) leidžia vaikams pajausti, ką galvoja, jaučia ir kaip elgiasi kiti, išsakyti savo jausmus, padeda pažinti save ir draugus.

Socialinių- emocinių įgūdžių ugdymo programą Kimochis įgyvendina IU mokytoja metodininkė Raminta, IU mokytoja ekspertė Audronė, IU vyr. mokytojos Jūratė ir Asta.

Daugiau

Kiekviena diena- nauja galimybė pažinti save ir geriau suvokti savo emocijas, kurios gali būti labai įvairios ir skirtingos. Kimochis užsiėmimų metu programos penki pagrindiniai draugai- Balandė Meilė, Debesėlis, Katinėlis, Vikšrelis ir Lipšniakojė vaikams unikaliai ir subtiliai atskleidžia, kad esame visi skirtingi, bet tuo pačiu ir labai panašūs. Emocijų paletė itin plati ir tikrai nei viena iš jų nėra nereikalinga ar nepriimtina. Normalu yra džiaugtis, liūdėti, pykti… tik svarbiausia- mokėti tinkamai jas reikšti ir nepamiršti auksinės taisyklės: negali žaloti ir skriausti savęs ar šalia esančio. 

1 grupės užsiėmimai su Kimočiais yra žaismingi ir labai laukiami vaikų- jie noriai dalinasi savo patirtimi, su veikėjais sprendžia įvairias problemas, ieško išeičių iš įvairių situacijų.