Išvyka į paštą

Išvyka į paštą

12 grupės priešmokyklinukai kartu su mokytoja Edita Maminskiene spalio 25 dieną apsilankė Lietuvos pašto

skyriuje Klaipėdos gatvėje. Vaikai patys rašė laiškus tėveliams, dėjo juos į vokus, užrašė adresus ir, nukeliavę į

paštą, juos išsiuntė.

Laiško kūrimas ir siuntimas vaikams paliko gerą įspūdį. Beliko sulaukti grįžtamojo ryšio iš tėvelių.

Paskelbėadmin