Muzikos festivalis

Muzikos festivalis

Balandžio 9 d. lopšelyje-darželyje ,,Vyturėlis“ vyko vandens garsų festivalis ,,Vandens muzika“. Festivalyje

dalyvavo ir mūsų įstaigos ugdytinės su muzikine improvizacija ,,Jūros melodija“. Mergaites šokiui paruošė

meninio ugdymo mokytoja R. Ramoškienė.

Paskelbėadmin